alt-text-logo
MTG blogs
Mind the Gut
MtG - hvem står bag?
MtG - Vision

UDSTILLINGEN ÅBNER LØRDAG DEN 7. OKTOBER 2017

Mind the Gut er et udstillingsprojekt på Medicinsk Museion og NNF CBMR Section for Science Communication, der eksperimenterer med både form og indhold.

Udstillingen Mind the Gut præsenterer og udforsker dugfrisk forskning i forbindelserne mellem vores hjerne, vores tarme og de milliarder af mikrober, der lever i os og på os. De første resultater peger på, at psykiske tilstande og sygdomme måske har en forbindelse til vores maver. Dermed er det forskning, der potentielt kan udfordre mange af vores forestillinger om mentale sundhed, og om forholdet mellem kroppen, det indre liv og vores omgivelser.Det er altså bogstaveligt talt bevidsthedsudvidende forskning, som udstillingen vil forsøge at formidle.

Men Mind the Gut skal ikke bare formidle den nyeste forskning. Den grænsesprængende forskning i hjerne-mave-mikrobe-relationen skal sættes ind i den psykosomatiske medicins lange historie, der er rig på eksempler på, hvordan forholdet mellem psyke og krop er blevet udforsket og forstået. I udstillingen skal forskningen og de videnskabelige opdagelser sættes ind i en større kulturelt, historisk og æstetisk sammenhæng og gøres til genstand for en kritisk refleksion over, hvad det hele betyder for vores forståelse af os selv som mennesker.

Mind the Gut vandt i 2015 Bikubens Udstillingspris Vision og er produceret af Medicinsk Museion og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Reearch (CBMR) Section for Science Communication.