Den 23. nordiske medicinhistoriske kongress afholdes i form af et fagligt seminar på
Nasjonalt medisinsk museum / Norsk Teknisk Museum i Oslo, 25-27 maj 2011.

Seminaret vil behandle temaer som:

  • Studier av kunnskap, også innenfor ulike profesjoner, på det helse- og medisinhistoriske området
  • Innsamling og bruk av muntlig kildemateriale innenfor helse- og medisinhistorie
  • Medisinske bilder. Bildediagnostikk, utvikling og bruk av ulike visuelle framstillinger og framstillingsmåter
  • Kunnskapshistorie innenfor nevrologi og hjerneforskning. En hjerneutstilling åpner ved Nasjonalt medisinsk museum våren 2011 og vil presenteres på seminaret
  • Emner fra psykiatriens historie
  • Internasjonale forbindelser innen helse- og medisinhistorie

Afgift ca. 2000 NOK, inkl. mad. Kontakt Olav Hamran, Nasjonalt medisinsk museum,

Share →