Her er et fint eksempel på hvordan Storify kan bruges i daglig online forskningsformidling — Nina Bjerglunds reportage fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidlings (KU-HUM) institutdag om sundhed.

Share →