Er du i gang med en tværvidenskabelig PhD eller del af en tværvidenskabelig forskningsgruppe eller center? Er du interesseret i videnskabskommunikation og samarbejde på tværs af akademiske vidensfelter? Og har du overvejet for nylig, hvordan du passer ind i akademia?

I slutningen af november og begyndelsen af december afholder vi et PhD-kursus om videnskabskommunikation og tværvidenskab på Medicinsk Museion. Kurset foregår på engelsk og vil bestå af en blanding af foredrag og øvelser, hvor fokus er på at skabe et rum til at undersøge tværvidenskab og forskningskommunikation i teori og praksis.

Udgangspunktet for kurset er, at det kan være både interessant og frugtbart at tænke de to felter sammen – for eksempel kan et videnskabskommunikationsperspektiv på tværvidenskab potentielt give både indsigt og redskaber til at håndtere tvær-videnskabelige (mis)forståelser, og et tværvidenskabeligt perspektiv kan potentielt ændre vores tilgang til videnskabskommunikation.

Kurset vil blandt andet beskæftige sig med:

  • forskellige definitioner og brug af ‘tværvidenskab’;
  • videnskabskommunikationens rolle i dag og tidligere;
  • øvelser og cases relateret til den studerendes eget projekt;
  • udfordringer ved valg af en tværvidenskabelig forskningskarriere;
  • mm.

Målet med kurset er at bidrage med brugbar viden og reflektioner omkring disse emner og at facilitere grundlæggende erfaringer med at bruge de opnåede indsigter til at kommunikere på tværs af discipliner og ud fra et tværvidenskabeligt udgangspunkt.

Kurset er desuden del af et KU2016 projekt om ‘tværfaglig uddannelse’ ved Københavns Universitet oother-disciplines1g vil derfor ikke blot være forskningsbaseret: deltagernes bidrag til diskussionerne og til de emner, der tages op i løbet af kurset, vil også blive en væsentlig del af et fortløbende forskningsprojekt.

Se den officielle kursusbeskrivelse og tilmeld dig kurset her. Du er også velkommen til at kontakte Morten Hillgaard Bülow, hvis du har spørgsmål til kurset. Alle PhD studerende fra alle akademiske discipliner er velkomne!

Bemærk: Deadline for tilmelding er 1. november 2015.

Share →