Administrator (barselsvikariat – 30 timer) søges til Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Medicinsk Museion søger en dynamisk administrator, som kan være et omdrejningspunkt for museets daglige drift og organisatoriske udvikling. Vi forventer at vores kommende kollega kan bidrage med følgende funktioner:

 • Sparring og understøttelse af museumschefen
 • Koordinering og styring af en række driftsfunktioner i samarbejde med andre ressourcepersoner på Medicinsk Museion og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Overordnet koordinering af museets publikumsservice
 • Opgaver inden for rekruttering og daglig personaleadministration
 • Budgetlægning og -opfølgning, gerne med kendskab til universitetets retningslinjer og systemer
 • Løbende driftsopgaver som f.eks. indkøb, journalisering, fraværsregistrering mv.
 • Være opsøgende og medvirkende ved fundraising og efterfølgende styring af bevillinger

Den endelige opgaveportefølje vil afhænge af kvalifikationer, jfr. nedenfor om indplacering.

Det er vigtigt for os at du forstår og fascineres af, hvordan Medicinsk Museion som et universitetsmuseum integrerer forskning og undervisning med funktionen som det statslige museum for medicin og sundhed, herunder dokumentation af det sundhedsfaglige kulturarvsområde samt formidling af sundhedsforskning gennem udstilling og webformidling. Det kræver, at du indtænker din rolle i meget forskellige konstellationer – dels som servicerende funktion på et museum med publikumsadgang og driftsbehov, dels som understøttende faglighed i økonomiske og administrative spørgsmål. Dit arbejde er en integreret del af et intenst, dedikeret, tværvidenskabeligt samarbejde med en række forskellige faggrupper – humanistiske forskere og museumspersonale ved Medicinsk Museion, biomedicinske forskere på andre dele af universitetet og en række andre interne og eksterne samarbejdspartnere på og udenfor Københavns Universitet.

Vi forventer at du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Relevant kandidatuddannelse
 • Dokumenteret god erfaring med styring af administrative processer i et forskningsbaseret miljø, som er præget af andre fagligheder end din egen
 • God forståelse for økonomi og tal
 • Erfaring med procesudvikling, drift og strategi – og meget gerne fra et universitetsmiljø
 • Pragmatisk evne til at give en praktisk hånd med der hvor det er nødvendigt
 • Veludviklet evne for skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk
 • Kendskab til og forståelse for forskningskommunikation og dens betydning på universitetet

Ansættelsen vil, afhængig af kvalifikationer, ske som fuldmægtig eller specialkonsulent og løn- og ansættelsesvilkår er fastsat efter gældende overenskomst indgået mellem Finansministeriet og AC. Der vil være mulighed for forhandling af et tillæg afhængigt af erfaring og kvalifikationer. Arbejdstiden er 30 timer med start snarest muligt.

Forudsætninger for at varetage de enkelte jobfunktioner er den primære baggrund for udvælgelse af ansøgerne. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrator Mie Jørgensen på mail

Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via Københavns Universitets Jobportal senest den 24. oktober 2016. Vi forventer at afholde samtaler i uge 45.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt i 1479. Universitetet er med ca. 37.000 studerende og ca. 7.500 medarbejdere det største universitet i Norden og er ifølge internationale undersøgelser det ottende bedste universitet i Europa.

Share →