Studerende til samlingsarbejde (8 timer/uge) søges til Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Medicinsk Museion søger to fleksible studerende, der sammen med museets samlingsleder, museumsinspektører og konservatorer, skal varetage opgaver knyttet til vores samlinger.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal arbejde med registrering, magasinering og håndtering af genstande samt deltage i det arbejde, der foregår med at anvende museumsgenstande i udstillinger og til anden formidling. Jobbet kræver interesse og samarbejdsevner, samt at du kan udføre opgaver selvstændigt efter instruktion.

For at komme i betragtning til stillingen er det krav, at du er indskrevet og er aktiv studerende på en relevant uddannelse ved en højere læreanstalt eller ved en mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende institution.

Vi forestiller os, at du

  • Har kendskab til eller interesse for at arbejde med museale samlinger, og hvordan de kan anvendes i udstilling og andre former for formidling.
  • Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer.
  • Har gode mundtlige engelskkundskaber.
  • Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden ligger i dagtimerne efter nærmere aftale. Kørekort er en fordel.

Da arbejdet med museale samlinger kræver en vis kontinuitet, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere.

Løn og ansættelsesvilkår
Aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Timelønnen udgør 117,88-123,66 kr. afhængigt af, hvor langt du er i dit studium.

Arbejdstiden er 8 timer/uge med start hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til samlingsleder Ion Meyer på mail: eller til administrator Mie Jørgensen på mail: .

Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse via Københavns universitets Jobportal, senest den 24. oktober 2016.

Medicinsk Museion er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

Share →