Medicinsk Museion søger fem fleksible omvisere som, i samarbejde med vores nuværende omviserteam, kan varetage museets publikumsfunktioner.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal være omviser i vores udstillinger, fungere som museums- og kassevagt, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig formidling samt blik for og lyst til at give vores gæster en god service.

Vi forestiller os, at du:

  • Har interesse for museumsformidling inden for sundhed, sygdom, forebyggelse og behandling i et kulturelt, teknologisk og historisk perspektiv.
  • Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer.
  • Har gode mundtlige engelskkundskaber.
  • Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden er varierende og falder både som faste og ad hoc aftalte vagter, der kan ligge både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.

Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er i gennemsnit 8 timer/uge med start december 2017.

Aflønning i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK § 35 for aktive studerende, der dokumenterer at være indskrevet ved en højere læreanstalt eller ved en mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende institution. Timelønnen udgør 115,96-121,64 kr. afhængigt af din anciennitet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Bente Vinge Pedersen på mail: eller til publikumsmedarbejder Charlotte Riel: .

Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse via KU’s jobportal (tryk på linket “ansøg” i opslaget) senest den 27.oktober 2017.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 8. og 9. november 2017

Medicinsk Museion er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.

Medicinsk Museion, www.museion.ku.dk, er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

Share →