Studerende (omvisere) 4-8 timer/uge søges til Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Medicinsk Museion søger to til tre studentermedhjælpere til at indgå i vores dygtige korps af omvisere i museets udstillinger.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal overvejende være omviser i vores udstillinger, men også bidrage til udvikling af formidlingstiltage, både på praktisk og idemæssigt niveau, samt fra tid til anden gå til hånde ved arrangementer på museet. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig formidling på alle niveauer (på både dansk og engelsk), samt et lyst til at yde god service over for museets mange besøgende.

Vi forestiller os, at du:

  • Er i gang med en videregående uddannelse.
  • Har to-tre års studier bag dig.
  • Har interesse for museumsformidling inden for sundhed, sygdom, forebyggelse og behandling i et kulturelt, teknologisk og historisk perspektiv.
  • Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer.
  • Har gode mundtlige engelskkundskaber.
  • Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden er varierende og falder både som faste og ad hoc aftalte vagter, der kan ligge både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.

Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er ca. 8 timer/uge med start primo juni 2020.

Aflønning i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK § 35 for aktive studerende, der dokumenterer at være indskrevet ved en højere læreanstalt eller ved en mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende institution. Timelønnen udgør kr. 125,22 – kr. 131,36 afhængigt af din anciennitet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Program-, udstilling- og kommunikationschef Bente Vinge Pedersen på mail:  

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via KU´s Jobportalen, tryk på linket nedenfor, senest den 5. april 2020.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 17 og uge 18.

Medicinsk Museion, www.museion.ku.dk, er et museum og en forsningsenhed under Institut for Folkesundhedsvidenskab samt en del af Center for Basic Metabolic Research (CBMR), begge under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Share →