Kvindelige Lægers Klub
Annie Schondel (1909–1999)

Annie Schondel ønskede at ændre på den forskelsbehandling, som mange kvindelige læger var udsat for, og i 1946 meldte hun sig ind i Kvindelige Lægers Klub. Her tog hun del i en omfattende undersøgelse af københavnske husmødres vilkår, som blev publiceret i Ugeskrift for Læger i 1954. Senere gennemførte Kvindelige Lægers Klub under Annie Schondels formandskab fra 1963–1978 en undersøgelse af kvindelige lægers forhold i Danmark. Hun fortsatte livet igennem sit kvindepolitiske arbejdede og var bl.a. medforfatter på kapitlet om de første 50 år med kvindelige læger i Danmark i bogen I Nielsines fodspor fra 1984.

[flickrset id=”72157630999966860″ thumbnail=”small” photos=”” overlay=”true” size=”large”]

Blå bog

Kandidateksamen, Københavns Universitet 1934, speciallæge i pædiatri 1947, doktorgrad 1948 på afhandlingen Undersøgelser over Aneurinudskillelsen i Urinen hos sunde og syge Børn.

Annie Schondel kom fra en familie hvor hendes far, farfar og bror var læger. Hun blev også gift med en læge, men blev skilt efter nogle år.

I årene 1948–1979 beklædte hun flere stillinger inden for børneområdet i Københavns Kommune, som ledende læge ved børneplejestationen i Sundby, skolelæge og tilsynsførende læge ved forskellige børnehaver og vuggestuer. Samtidig havde hun egen praksis som børnelæge.

Fra 1946 blev hun medlem af Danske Kvindelige Lægers Klub (fra 1983 Danske Kvindelige Lægers Forening) og var formand 1963–1978. Her arbejdede hun sammen med en række ligesindede for forbedring af børns og kvinders forhold samt nedbrydning af den forskelsbehandling, som kvindelige læger var udsat for. I 1967 offentliggjorte hun en undersøgelse om kvindelige lægers forhold i Danmark, som stadig udgør en guldgrube af oplysninger.