Personligt vovemod
Jonathan Leunbach (1884–1955)

I 1924 åbnede Jonathan Leunbach en gratis konsultation, hvor ubemidlede kvinder kunne få vejledning i forebyggelse af svangerskab og brug af pessar. Siden arbejdede han målrettet for seksualoplysning, hjalp med at uddanne medicinstuderende i antikonceptionel teknik (noget der ikke blev undervist i på universitetet), og udførte i flere tilfælde aborter, skønt det var ulovligt. Dette førte i 1936 til fængselsstraf og fratagelse af retten til at praktisere. Jonathan Leunbachs kamp for rettigheder som er selvfølgelige i dag, mødte massiv modstand i hans samtid. Enkelte af hans kolleger stod dog bag ham, og da han i 1937 blev løsladt fra Vestre Fængsel, blev han mødt af taknemmelige kvinder, hvis barnevogne bar påskriften Jeg er et Ønskebarn.

[flickrset id=”72157631000098064″ thumbnail=”small” photos=”” overlay=”true” size=”large”]

Blå bog

Kandidateksamen 1912. Alment praktiserende læge i Brønderslev 1915–1917. Efter nogle års hospitalsansættelse i København nedsatte han sig her på ny i 1922.

Jonathan Leunbach blev i 1920’erne kendt i offentligheden gennem sin agitation for bedre seksualoplysning, sikker og billig prævention og adgang til abort, især i relation til fattige familier med store børneflokke. Han mødte massiv modstand fra de fleste politiske partier, lægelige og kirkelige kredse samt Dansk Kvindesamfund.

I 1924 oprettede han i København en gratis konsultation for ubemidlede kvinder, og i perioden 1925–1928 var han formand for Foreningen for Sexuel Oplysning. Han var medstifter af Weltliga für Sexualreform i 1927. I 1930–1932 udførte Leunbach over 300 aborter, hvilket var ulovligt på det tidspunkt. Det førte til flere sigtelser og i 1936 til tre måneders fængsel og tab af de borgerlige rettigheder i fem år, altså også retten til lægegerning. Han selv og en del samtidige opfattede dette som en politisk domfældelse.

Jonathan Leunbach fortsatte sit arbejde gennem foredragsvirksomhed, også i de andre skandinaviske lande. Han udtrykte det selv således: ”Jeg står på livets side i kampen mod dumhed og hykleri”. Han omkom ved en drukneulykke i Italien. Meget af det, som han kæmpede for, er i dag selvfølgelige rettigheder.