Læger har i århundreder, og overalt i verden, haft en central rolle i samfundet. Læger er ikke blot en faggruppe, men medlemmer af en klassisk profession, der historisk set har haft og stadig har monopol på et bestemt arbejde gennem statslig regulering.

Lægeprofessionen er i høj grad selvstyrende. Lægerne skaber og autoriserer selv ny viden, de uddanner hinanden og den næste generation af læger, de ønsker autonomi i tilrettelæggelsen og udførelsen af deres arbejde og de anser professionen for selv at være kompetent til at vurdere og kontrollere sit arbejde.

Lægestudiet gør unge mennesker til læger gennem en tilegnelse af ensartet viden og en socialisering i lægerollen. Der findes kun et studie, som fører til lægegerningen, og den er forbavsende ens fra land til land, selvom der kan være kvalitets- og kulturforskelle.

Udstillingen skildrer hvordan ni mennesker, på trods af denne ensrettede uddannelse til læge, i kraft af deres menneskelige egenskaber har udlevet lægegerningen på meget forskellige måder.

… også en slags mennesker: 9 læger 9 liv viser det levende menneske bag nogle af de måder lægegerningen er blevet udfoldet på igennem de sidste 150 år. Her portrætteres nogle mennesker, hvis individuelle karaktertræk og personlige skæbner har bidraget til at gøre medicinens historie lidt mindre formelagtig og lidt mere spændende. Den på en gang faglige og intime vinkling understreger, at læger ikke bare er læger: de er også en slags mennesker.

Udstillingen er planlagt, researchet og udformet i et samarbejde mellem stud. mag. Astrid Møller-Olsen og læge, dr.med. Gert Almind. De har haft hjælp af bl.a. konservator Nanna Gerdes, samlingsleder Ion Meyer, museumsinspektør Niels Christian Vilstrup-Møller og museumsinspektør Bente Vinge Pedersen.

Idé og produktion: Medicinsk Museion.

Tak til: Faiqa Sahibzadeh, Søren Brix Christensen, Sven Erik Hansen, KVINFO, Steno museet, Frilandsmuseet og Arbejdermuseet for udlån af genstande.

Læs dekan Ulla Wewers åbningstale her.