“Et høreapparat af uægte perlemor udformet så det kunne skjules i en velhavende ældre dames sølvfarvede hår, tandproteser, metalhofteproteser og katetre er alle objekter, som bistår ældre i dagligdagen. De kan blive glemt eller overset, fordi de er usynlige, eller fordi de er brugsgenstande, men deres materielle karakter og deres væsentlighed gør dem fortjent til en større kunstnerisk opmærksomhed.”