Mit arbejde på Medicinsk Museion

I mit ph.d.-projekt beskæftiger jeg mig med  rumlige og materielle strategier i udstillingsdesign, med særligt fokus på de udfordringer og muligheder som opstår, når medicinsk forskning formidles i en udstillingssammenhæng. Projektet er praksisbaseret og tilknyttet en kommende udstilling på Medicinsk Museion, som vil vise museets samling af humane præparater. I kraft af en eksperimenterende designtilgang vil projektet undersøge det kropslige møde mellem museumsgæst og udstillingsgenstand - mellem publikums krop og den udstillede krop.

Min baggrund

Jeg er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, hvor jeg har specialiseret mig inden for udstillingsdesign. Jeg har været ansat ved Medicinsk Museion siden 2011, og været involveret i praktisk udstillingsarbejde samt forskning i udstillingsdesign og medicinsk forskningsformidling. Tidligere har jeg arbejdet med kunstudstillinger på Statens Museum for Kunst og i Den Frie Udstillingsbygning.

 

My recent posts in English ↓