Mit arbejde på Medicinsk Museion

Jeg er samlingsleder med ansvar for museets samlinger. Dette arbejde omfatter modtagelse af genstande, billeder og arkivalier der doneres til museet og den efterfølgende registrering, bevaring og magasinering. Internt skal det sikres at genstande, billeder og arkivalier håndteres forsvarligt og eksternt træffes der aftale om udlån efter nationale standarder. Det er samlingsarbejdets mål at øge tilgængeligheden ved at forbedre informationsmulighederne og magasineringen af samlingerne.

Min baggrund

Jeg har en naturvidenskabelig uddannelse som konservator fra Kulturhistorisk Linie, Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Jeg var ansat på Nationalmuseer 1982-1998, hvor jeg fortrinsvis var beskæftiget med bevaring af arkæologiske organiske materialer. Det bevaringsfaglige arbejde omfattede alle genstandsrelaterede funktioner, fra udgravning til udstilling. Jeg var samtidig involveret i det organisatoriske arbejde på Nationalmuseet hvor jeg var repræsentant i en række udvalg og arbejdsgrupper. I 1998 ønskede jeg at skifte fra det specialiserede arbejde til generalist funktionen på Medicinsk Museion. I 2010 afsluttede jeg Museumslederuddannelsen (Diplom i Leisure Management).

Jeg er næstformand (konservering) i Censorformandskabet for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding, og jeg har været ekstern censor ved Konservatorskolen siden 1999.
På det museumsfaglige område har jeg deltaget i en lang række danske og internationale kongresser og konferencer. I 1990 modtog jeg en uansøgt hædersgave fra Ole Haslunds Kunstnerlegat.

Jeg har udgivet en række artikler i danske og internationale tidsskrifter og bøger, især om konservering og bevaring af organiske materialer.

Du kan se mine nyeste publikationer på :

http://www.ifsv.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpersons%2Fion-meyer(dc17d9f1-75f8-46c4-a84e-7cdd2f4e4e69)%2Fpublications.html

Udvalgte artikler

• Meyer, I & Richter, J 2008, ‘ The fate of a nineteenth-century ischiopagus from Denmark ‘, Journal of the History of Collections , vol 20, no. 2, pp. 253-258.
• Meyer, I 2008, ‘ Døden på glas: – om fostre i anatomiske samlinger ‘, in MH Jacobsen (ed.) , Memento Mori. – døden i Danmark i tværfagligt lys. , Studies in History and Social Services, vol. 368, Syddansk Universitetsforlag, Syddansk Universitetsforlag, pp. 233-243.
• Meyer, I 2008, ‘ Udstilling af børn og fostre med misdannelser ‘, in MA Skydsgaard & L Funder (eds) , Det uperfekte barn , 1 edn, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, pp. 76-91.
• Meyer, I 2008, ‘ Humane præparater – baggrund, fresmtilling og teknik i historisk belysning’, in Håndværk i 2000 år, det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, 2001:63-70

My recent posts in English ↓