Mit arbejde på Medicinsk Museion

Jeg arbejder på et projekt om tværvidenskab og videnskabskommunikation. Projektet er en del af et større projekt på Københavns Universitet, som har til formål at styrke tværfagligheden på universitets uddannelser. Det del-projekt, jeg er tilknyttet – som er baseret på Museion med Louise Whiteley som projektleder, har fokus på videnskabskommunikation dels 1) som et forskningsområde og praksis, der kan sætte fokus på udfordringerne ved tværvidenskab, og dels, 2) som et redskab, der kan hjælpe til bedre at facilitere tværvidenskab. Forskningsprojektet undersøger relationen mellem tværvidenskab og forskningskommunikation ved bl.a. at udvikle og afholde et kandidatkursus (på Folkesundhedsvidenskab) og et PhD kursus (åbent for alle, afholdes i foråret og efteråret 2015).

Min baggrund og mine forskningsinteresser

Jeg har en kandidatuddannelse i Historie og Filosofi/videnskabsteori fra Roskilde Universitet, hvor jeg særligt har beskæftiget mig med medicinhistorie/videnskabsfilosofi og queer-feministiske videnskabsstudier. Mine forskningsinteresser spænder desuden over emner som tværvidenskab, videnskabskommunikation, videnskabsstudier, critical disability studies, kritisk gerontologi, biopolitik, kønsstudier og queer-teori.

Jeg har for nyligt afleveret min PhD afhandling, som var financieret af Center for Sund Aldring og vejledt af professor Thomas Söderqvist. Titlen på afhandlinger er: “Unsettling successful ageing. A history and queering of the concept of successful ageing in ageing research.” Afhandlingen har til formål på den ene side at kortlægge de centrale temaer og problematikker, der fremkommer i diskussioner og praksisser knyttet til ‘successful ageing’-begrebets nylige historie inden for aldringsforskningen; og på den anden side, at foretage en kritisk undersøgelse af de normer og forståelser af aldring og ‘god aldring’, som denne begrebsramme relaterer til. Jeg forsvarer afhandlingen den 21. maj 2014. Læs mere om afhandlingen her og her.

 

Yderligere oplysninger

Mit speciale, som var et integreret speciale mellem Historie og Filosofi/Videnskabsteori, skrevet sammen med Marie-Louise Holm, er tilgængeligt online: ‘Det stof, mænd er gjort af – konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910erne til 1980erne’.

Et podcast fra en af Marie-Louise og mine oplæg, baseret på vores speciale, kan findes her.

CV og publikationsliste kan findes her.

  • twitter

My recent posts in English ↓