Mit arbejde på Medicinsk Museion:
Mit arbejdsområde som akademisk konservator på Medicinsk Museion har fokus på genstande vedrørende det metaboliske område fra Medicinsk Museions samlinger og nyindsamlinger.
Arbejdet omfatter præventiv og aktiv konservering herunder:

 • forberedelse
 • klargøring
 • dokumentation
 • pakning
 • montering
 • Teknisk museologi

af medicinhistoriske og nyere tids biomedicinske genstande til hhv. kuratering, magasin, arkivalier og udstilling.

Jeg var bl.a. ansvarlig for kuratering, konservering og montering af genstande og arkivalier, samt opbygning, lyssætning og konsulentbistand i følgende udstillinger:

Endvidere omfatter mit arbejde udvikling og opretholdelse af bevaringsprincipper med udgangspunkt i:

 • dokumentations- og registreringsteknikker
 • tilstands- og risikovurderinger
 • skadedyrsmonitorering og – bekæmpelse
 • klimavurdering og – målinger
 • udstillingsopbygning og -pleje.

Netop for fortsat sikring og bevaring af metabolismegenstande og arkivalier fra Medicinsk Museions medicinhistoriske og biomedicinske samlinger.

Baggrund:
Siden august 2009 har jeg været tilknyttet Medicinsk Museion, og d. 1.februar 2011 blev jeg ansat som konservator under Science CommunicationThe Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Inden da var jeg i 1 1/2 år ansat på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i forskellige projektansættelser i Afdelingen for arkæologiske organiske fund.

Jeg er uddannet kulturhistorisk konservator, cand.scient.cons, fra Konservatorskolens Kulturhistoriske linje, Det Kongelige Danske Kunstakademi med speciale i arkæologisk rav. Desuden er jeg bachelor i Nærorientalsk Oldtidskultur/arkæologi med Klassisk Arkæologi fra Københavns Universitet.

Jeg har også en funktion som arbejdsmiljørepræsentant for Medicinsk Museion, hvor jeg er med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne både indenfor det fysiske og psykiske område. jeg er også uddannet ergonaut, hvor jeg er ansvarlig for en bedre ergonomi for mine kollegaer.

Mine nuværende opgaver

Jeg er en del af teamet bag Medicinsk Museions Samlingsprojekt, som involverer en pakning og flytning af vores samlinger over en 3 årig periode 2018 - 2021.

 

 

 

 • facebook
 • linkedin
 • twitter

My recent posts in English ↓