Uden emne

Kuratering af genstande indsamlet på Panums oprydningsdag

Der har igennem længere tid ligget en arbejdsopgave på min reol, som jeg er blevet ved med at udskyde, men nu er det endelig blevet tid til at tage fat på den. Da Panum Instituttet holdt sin årlige oprydningsdag den 18. juni 2009 var Medicinsk Museion tilstede som en slags biomedicinske skraldemænd (se mere her). […]

Der har igennem længere tid ligget en arbejdsopgave på min reol, som jeg er blevet ved med at udskyde, men nu er det endelig blevet tid til at tage fat på den. Da Panum Instituttet holdt sin årlige oprydningsdag den 18. juni 2009 var Medicinsk Museion tilstede som en slags biomedicinske skraldemænd (se mere her). En af de genstande vi sikrede os var den kasse der ses på billedet herunder.

Jeg har faktisk glædet mig en del til at komme i gang med at se nærmere på kassen, for hvem ved? Måske finder vi her uvurderlige genstande til belysning af den medicinske kulturarv. Noget af det som især fangede min interesse var at der i kassen lå et segl der forestillede en mand der spejler sig. I spejlet ser man, at mandens hud er blottet så der er frit syn til organerne. Denne écorché er omkranset af ordene Universitetets Medicinsk-Fyseiologiske Institut. Det er altså en del af medicinens universitære historie vi har at gøre med her.
Det er vores samlingsleder her på Medicinsk Museion der har det sidste ord og bestemmer om sagen skal indgå i samlingen, men for at lette hans arbejde har jeg her lavet en overordnet beskrivelse af kassens indhold. Umiddelbart personfølsomme oplysninger er dog fjernet i denne gengivelse.

 Kassen indeholder de følgende genstande:
– Et segl. Seglet er udført i metal (muligvis bly) og forstiller en mandsfigur (en écorché) der holder en skål med ild i den ene hånd og en slange snoet omkring en stav i den anden (en æskulapstav). Han står foran et spejl og i spejlet ser man hans organer spejlet. Billedet er omkranset af følgende inskription: Universitetets Medicinsk – Fysiologiske Institut. Sammen med seglet ligger der en lille lap papir med følgende indskrift: Universitetets Medicinsk – Fysiologiske Institut Juliane Maries Vej 28 København ø.
– Filmrulle. Et stk. filmrulle i blå kassette. På kassetten er der påklistret to etiketter. Den ene er instituttets adresse på Panum den anden har følgende indskrift: Mircocirculation 1. Part Magratic Sound. Med blyant er tilføjet navnet: P. Koch Jensen. Rullen er Made in England af Tuscan Cinematic LTD i London.
– En brun æske (10,5 gange 13,4 gange 3 cm) med titlen Histoire. Den indeholder en række glasplader med indgraveret motiv. Mange af disse er portrætbilleder.
– En brun æske (10,5 gange 13,4 gange 3 cm) der også indeholder glasplader med motiv.
– En grå æske (19,5 gange, 13,5 gange 3 cm) det også indeholder glasplader. Dette er muligvis originalindpakningen da æsken er mærket Nur bei rotem licht offnen! og Agfa Chromo-jsorapid – platten. Af kulturhistorisk interesse er, at det er I.G. Farbenindustrie-Aktiengesellschaft som har produceret dem.
– En kuvert der også indeholder et segl. Det er samme motiv som på det andet segl.
– En kuvert der indeholder en glasplade med et motiv. Hvad dette motiv forstiller, er en smule uklart. Kuverten indeholder desuden en lille papirspose (16 gange 7 centimeter), der på den side har et billede af et stempel og bærer inskriptionen: John R. Hanson stempelfabrik og gravær anstalt. Yale laase nøgler Tlf. Central 354-8593-8594 Østergade 26 København K. Posen indeholder en lille (2,5 gange 1,5 cm) metalplade (bly?) der kan afgive et tryk. Det er dog svært at aflæse hvad trykket siger, men det ligner en signatur. I kuverten ligger også et brev, hvor brevhovedet siger: Teleefon Central 3623 F.Hendriksens ReproduktionsAtelier Kiøbenhavn Stormgade 12 K. Postgirokonto 22221. Brevet er en smule svært at tyde, men lyder ca. således: Hr. Do. Kaj Kjern-Jensen [uklart]. Beklager at maate sige Dem at det er den [uklart]Opgave jeg har været stillet over for – og det vil i Aarenes Løb sige en Del. – Hvis De i Lup ser på [uklart] vil De se at den er kommet igennem i alle Linier med en fin Skraben i [uklart]sig naar Trykfarven bliver ført paa. Kort sagt, naar Trykkeren skal have Typerne til at trykke [uklart], vil Vignetten her blive alt for sort og tung. Jeg maa alvorlig tilraade at De, med Billedhugger J. Bjerg’s Tilladelse, ladet en imhyggeligt og kyndig Tegner tegne den om i Pen, som det er nu vil det kun blive Skufflse for alle Parter – trods al Flid og Slid. Det er en Ætsning der i den Grad kræver ”Farveføling”. Trykkes den sammen med f.eks. større Typer, der skal have mere Farve, vil Vignetten blive for tung og sort! [uklart]Med Højagtelse Deres ærbr. K. Hendriksen.
– En lille skål i metal
– 11 små bægre i metal der er udvirket så de passer sammen.
– En kuvert med indskriften Medicinsk-Fysiologisk Institut A. Panum Instituttet. Blegdamsvej 3 – 2200 København N. Desuden prydes kuverten af instituttets segl og indskriften 2 stk. Kuverten indeholder et cirkulært stykke papir (med en diameter på 4 cm) med et billede af instituttets segl, samt endnu et stykke papir (9,5 gange 12,5) også med et billede af instituttets segl.

Jeg har tidligere fortalt om de trykplader vi også fandt på Panums oprydningsdag. De fandt ikke nåde for vores samlingsleders strenge blik. Om samme skæbne vil overgå denne kasse med genstande vil vise sig.