Uden emne

Nordisk netværk for studier i litteratur og medicin

Jens Lohfert Jørgensen, som er postdoc ved Afdeling for Litteraturvidenskab, KU, planlægger et nordisk netværk for studier i litteratur og medicin. Formålet er at skabe et udvekslingsforum for de forsknings- og undervisningsaktiviteter inden for vidensfeltet litteratur og medicin, der foregår i Norden. Internationalt findes der jo en række forskningscentre og litteratur- og medicinuddannelser og en del tidsskrifter, fx Literature & […]

Jens Lohfert Jørgensen, som er postdoc ved Afdeling for Litteraturvidenskab, KU, planlægger et nordisk netværk for studier i litteratur og medicin. Formålet er at skabe et udvekslingsforum
for de forsknings- og undervisningsaktiviteter inden for vidensfeltet litteratur og medicin, der foregår i Norden. Internationalt findes der jo en række forskningscentre og litteratur- og medicinuddannelser og en del tidsskrifter, fx Literature & Medicine og Medical Humanities.
Indtil videre har 15 personer meldt sig som interesserede, men Jens ser gerne mange flere — og gerne både medicinere, litterater og andre forskere, der beskæftiger sig med Medical Humanities.
Netværket er ikke begrænset til skønlitterære genrer. Også dem som arbejder med såkaldte ‘ekstrafiktive genrer’, fx sygejournaler og patografier, er velkommen at være med. Dvs. med ‘litteratur’ menes her alle teksttyper, der betjener sig af narrative mønstre og/eller af retoriske
greb.
Jens har planer om tre workshops:
1. (forår 2012) om Forsknings- og undervisningspraksisser
Kortlægning af den hidtidige aktivitet inden for feltet i de nordiske lande med det formål at udpege interessefællesskaber og fremtidige muligheder. Blandt andet følgende temaer kan udgøre forankringspunkter for denne kortlægning:
– Metoder og koncepter: Hvordan forsker og underviser vi? Hvad er vores kernekoncepter?
– Kontekster: Hvilke faglige kontekster indgår denne forskning og undervisning i?
– Genrer: Hvilke teksttyper arbejder vi med?
2. (efterår 2012): Litteratur og medicin i en tekst- og sundhedsvidenskabelig kontekst
Hvordan kan litteratur og medicin forstået som et vidensfelt ‘informere’ den aktuelle nordiske forskning inden for henholdsvis tekst- og sundhedsvidenskab og vice versa? Hvordan forholder feltet sig til de øvrige discipliner inden for Medical Humanities, og hvordan forholder det sig til beslægtede forskningsområder som fx den kognitive forskning?
3. (forår 2013): Udarbejdelse af ansøgning om langsigtet international bevilling
Interesserede kan skrive til Jens på jenslj [at] hum.ku.dk med et par linjer om sig selv med fokus på interesser i vidensfeltet litteratur og medicin.
Jens Lohfert Jørgensen er litteraturhistoriker og forsvarede i 2009 ph.d.-afhandlingen ‘Sygdomstegn’, der handler om, hvordan tuberkulose har formet den danske forfatter J. P. Jacobsens forfatterskab. Han er nu postdoc på Københavns Universitet, hvor han arbejder på et projekt med titlen ‘Bakteriologisk modernisme: Litteratur og medicin 1850–1900’, der handler om de epistemologiske forbindelser mellem bakteriologiens og modernismens opståen inden for henholdsvis medicinen og litteraturen.