DEN BLINDEHISTORISKE SAMLING

Denne samling tjener til belysning af den kultur- og socialhistoriske udvikling af forsorgen for blinde og svagsynede i Danmark, fra filantropiens tidsalder i begyndelsen af 1800-tallet og frem til den altomfattende velfærdsstat i slutningen af det tyvende århundrede.

Samlingen indeholder en stor mængde genstande, billeder og bøger i både punkt-, relief- og moonskrift. Samlingen må regnes for en af de bedst registrerede blindehistoriske samlinger i verden; og er uden sidestykke den bedst tilgængelige. Forhåbningen er, at samlingen vil kunne virke som inspirationskilde for undervisere af blinde og svagsynede og som socialhistorisk oplysningscentral om forsorgen for synshandicappede.Samlingen er digitaliseret med midler bevilget af Generalkonsul Friedrich Bøhm og datter Else Bøhm’s Fond.

KLIK HER FOR AT TILGÅ SAMLINGEN

Adresse

Bredgade 62, 1260 København K

Postadresse:
Fredericiagade 18, 1310 København K
Telefon: 35 32 38 00 (man-fre kl. 10-14)

E-mail: museion@sund.ku.dk

Åbningstider

Tirsdag - fredag kl. 10  16
Weekender: 12 – 16
Mandag lukket
Klik her for mere info om åbningstider og priser

Følg os

Nyhedsbrev