Jeg har lige afsluttet en artikel om “What’s the Use of Writing Lives of Recent Scientists?” til Ron Doel og Th. Soderqvist, eds., Writing Recent Science (London: Routledge, in press). Den er for lang at lægge på bloggen (og det her medium kan jo heller ikke håndtere fodnoter), men den, der er interesseret i brugen af biografier af nulevende forskere i den biomedicinske nutidshistorie, kan få en kopi af manuskriptet tilsendt som e-mail-attachment

Share →