Program for konferencen: “Medicinhistoria idag”

Nobelmuseet, Börshuset, Gamla stan, Stockholm
Måndagen den 22 augusti 2005

9-10 Registrering och kaffe
10-12 SESSION I: Medicinhistoriens historia
Karin Johannisson, Uppsala, Modern medicinhistoria – teman och tyngdpunkter
Roger Qvarsell, Linköping, Svensk medicinhistoria – traditioner, problem, perspektiv
Thomas Söderqvist, Köpenhamn, Medicinsk nutidshistoria – en metodologisk utmaning

12-13 Lunch, Nobelmuseet
12-14
13-15 SESSION II : Idag: Teoretiska och perspektiviska ingångar
Sven Widmalm, Uppsala/Linköping, Medicinhistoria och vetenskapshistoria
Solveig Jülich, Linköping/Norrköping, Medicin, medier, historia: Några reflektioner och exempel
Anna Prestjan, Örebro, Medicinsk vård som social åtgärd. Exemplet tidig svensk alkoholistvård

Ulrika Nilsson, Stockholm, Kön, klass, etc.: Om intersektionalitet och medicinhistoria
Lena Lennerhed, Södertörn, Breddade fält: Sexualitetshistoria

15-15.30 Kaffe

15.30-17 SESSION III: Hur går vi vidare?
Eva Åhrén Snickare, Nobelmuseet

18- Middagsbuffé, Nobelmuseet

Kontaktinfo: Karin Johannisson, , Eva Åhrén Snickare, , 0708-838043, Ulla-Britt Jansson,

Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala
Nobelmuseet

Share →