MEDICINHISTORISK SEMINAR I LUND
Fredag d. 8. december 2006 kl. 13.00-16.00
Sted: Sal F-1, Blocket, Universitetssjukhuset, Lund.
Kaffe serveras.

Inledning och välkomsthälsning
Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund

Semmelweiss och handtvätten för att förebygga barnsängsfeber
Tore Nilstun, Enheten för medicinens etik, Lund

Den tidiga gynekologin i Lund, professor Essen-Möller och hans tid
Emma Thorn-Shirran, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala

Några drag ur den svenska obstetrikens historia
Karel Marsal, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Kaffe serveras

Nils Rosén von Rosenstein, den svenska pediatrikens fader
Gunnar Sedin, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, UAS, Uppsala

Vad har von Rosensteins avhandling att berätta?
Inga Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund

Kvinnors och barns hälsa i östra Skåne på 1800-talet
Malin Appelqvist, AT-läkare, Centralsjukhuset, Kristianstad

Välkomna!
Peter M Nilsson, docent, universitetslektor
Enheten för medicinens historia

Share →