Dansk Medicinsk-historisk Selskab belønner hvert år en studenteropgave inden for det medicin- og helsehistoriske område i bredeste forstand, herunder også odontologi og farmaci. Studenterprisen er på kr. 10.000.

Præmien kan tildeles en eksamensopgave, f. eks. bachelor- eller OSVAL-opgave, der er blevet bedømt i det år, præmien uddeles i. Dog er specialer undtaget. Både studerende og vejledere kan indstille en opgave til prisen.

Læs nærmere om prisopgaven og indleveringsfrist hos Dansk Medicinsk-historisk Selskab eller kontakt Søren Bak-Jensen.

Share →