Stakkels Sankt Sebastian.
Han er kommet til at ligne sin medicinhistoriske fætter endnu mere.

http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/27768/=491628.501.jpg

Sådanne ”Sårmænd” var en fast del af pensum i fjorten- femtenhundredetallet.
De vordende læger skulle åbenbart lære en hel skadestue på et enkelt billede.
Som englænderne siger:
”He had a very bad day!”

Tagged with →  
Share →