Hvis nogen leder efter et godt studiejob er det her måske noget. Medicinsk Museion søger i øjeblikket 4 nye omvisere/servicemedarbejdere på museet op via KUs jobportal (søg på Medicinsk Museion).  Vi bestræber os på at have en blandet flok af fagligheder repræsenteret – det vigtigste er, at vores medarbejdere har lyst til at bidrage til arbejdet på et museum, der ikke er helt almindeligt. Et kig rundt på hjemmesiden her kan give en fornemmelse af, hvilke udstillinger og aktiviteter vi har.

Opslagets fulde ordlyd kan læses herunder, men ansøgningen skal sendes ind via førnævnte hjemmeside.

[flickr id=”9736891222″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”9499031035″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”8432888516″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”8392605384″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”7293238568″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”8975091695″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”5362712507″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”] [flickr id=”8976285224″ thumbnail=”thumbnail” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”]

Omvisere/servicemedarbejdere (4-8 timer/uge) søges til Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Medicinsk Museion søger fire fleksible omvisere som, i samarbejde med vores nuværende omviserteam, kan varetage museets publikumsfunktioner.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal være omviser i vores udstillinger, fungere som museums- og kassevagt, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig formidling samt blik for og lyst til at give vores gæster en god service.

Vi forestiller os, at du:

– Har to-tre års studier bag dig inden for fag som fx historie, etnologi, kulturstudier, arkitektur, folkesundhedsvidenskab, medicin, molekylær biomedicin, tandlæge, medtek, sundhedsfremme og sundhedsteknologi, antropologi eller lign.

– Har kendskab til eller interesse for sundhed, sygdom, forebyggelse og behandling i et kulturelt, æstetisk, teknologisk og historisk perspektiv

– Interesserer dig for museumsformidling

– Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer

– Har gode mundtlige engelskkundskaber

– Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden er varierende og falder både som faste og ad hoc aftalte vagter, der kan ligge både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.

Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som studerende HK. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT med en anciennitetsbestemt timeløn på mellem kr. 115,96 – 121,64.

Arbejdstiden er 4-8 timer/uge med start hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Bente Vinge Pedersen på mail: eller til administrator Mie Knudsen på mail: .

Send din ansøgning via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/tap/ under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetg vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse senest den 26. september 2013.

Medicinsk Museion, www.museion.ku.dk, er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.