Medicinsk Museion får besøg af Sandra H. Dudley, som er førende forsker inden for social antropologi og museumsstudier. I en offentlig forelæsning introducerer hun til sine tanker og teorier om objekter og materialitet i museumssammenhænge.

Sandra H. Dudley er lektor ved School of Museum Studies, University of Leicester, hvor hun også leder skolens Exhibitions and Collections. Hun beskæftiger sig med mødet mellem mennesker og materielle objekter, som det bl.a. finder sted i museumsudstillinger. Dudley påpeger, hvordan det materielle møde potentielt set kan bringe stærke udstillingsoplevelser med sig, men pointerer samtidig, hvordan dette ofte modarbejdes af bl.a. tekstlag og glasmontres distancerende effekt.

På Medicinsk Museion forskes der i, hvordan det materielle møde mellem udstillingsgæst og genstand kan udfoldes og styrkes. Forskningen knytter sig til museets aktuelle udstillingsprojekt Under huden, som vil vise den medicinske videnskabs brug af menneskekroppen som forskningsmateriale. Der arbejdes i denne forbindelse med, hvordan de distancerende udstillingslag mellem publikums krop og den udstillede, medicinske krop kan minimeres og nedbrydes.

Seminaret finder sted onsdag 13. august kl.14-16 på Medicinsk Museion, Bredgade 62, København. Deltagelse i seminaret er gratis.

PROGRAM

14.00 / Velkomst ved centerledere Berit Anne Larsen, formidlingschef SMK og Karen Grøn, direktør Trapholt.

14.15 / Oplæg ved Lektor Karin Tybjerg og ph.d.-studerende Ane Pilegaard Sørensen, Medicinsk Museion: Når man ikke må røre ved genstandene, hvordan skaber man så nærhed i udstillinger? I udstillingsprojektet Under huden, der åbner i begyndelsen af 2015, ønsker Medicinsk Museion at lade publikums egen krop komme helt tæt på medicinens dissekerede krop.

14.45 / Oplæg ved den britiske forsker Sandra H. Dudley om hendes forskning inden for objekter og materialitet.

15.45 / Spørgsmål og svar.

16.00 / Tak for denne gang.

CENTER FOR FORMIDLINGSFORSKNING

Trapholt og Statens Museum for Kunst har i samarbejde med Medicinsk Musion og Det Kongelige Bibliotek etableret Center for formidlingsforskning under navnet “Bæredygtighedens Prisme” med henblik på at skabe et levende og bæredygtigt forskningsmiljø inden for formidling på højt forskningsniveau på danske museer. Center for formidlingsforskning er støttet af Kulturstyrelsen.

Share →