Medicinsk Museion søger fire fleksible omvisere som, i samarbejde med vores nuværende omviserteam, kan varetage museets publikumsfunktioner.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal være omviser i vores udstillinger, fungere som museums- og kassevagt, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig formidling samt blik for og lyst til at give vores gæster en god service.

Vi forestiller os, at du:

  • Har interesse for museumsformidling inden for sundhed, sygdom, forebyggelse og behandling i et kulturelt, teknologisk og historisk perspektiv.
  • Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer.
  • Har gode mundtlige engelskkundskaber.
  • Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden er varierende og falder både som faste og ad hoc aftalte vagter, der kan ligge både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.

Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er min. 8 timer/uge med start primo januar 2017.

Aflønning i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK § 35 for aktive studerende, der dokumenterer at være indskrevet ved en højere læreanstalt eller ved en mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende institution. Timelønnen udgør 117,88-123,66 kr. afhængigt af din anciennitet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Bente Vinge Pedersen på mail: eller til publikumsmedarbejder Charlotte Riel på mail: .

Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse via KU’s jobportal (tryk på linket “ansøg” i opslaget) senest den 19. december 2016.

Medicinsk Museion er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

Share →