Selected objects

Udstillingen består af 37 genstande, der hver især er et eksempel på en reparation af kroppen. I nogle tilfælde har kroppen på egen hånd atter samlet en brækket knogle med nyt stærkt knoglevæv, og i andre situationer har kroppen fået en hjælpende hånd fra lægevidenskaben og teknologien.De udstillede genstande kommer fra alle dele af Medicinsk Museions store samling og viser både historiske og nutidige eksempler på reparationer af kroppen.

Grown together
The brace holds the bone together and over time the tissue has grown in and around it.
Femur with implanted osteosynthetic material. 1918.
knogle
Enamel detail
Small brass trumpet enamelled pink to blend in with the ear.
Gustav Alexander’s ear trumpet, brass. C. 1900.
Flexible fingers
The wooden prosthesis imitates the anatomy of the hand, and the fingers can be moved.
Arm prosthesis, lacquered wood, metal, and leather. C. 1915.
Electric heart rhythm
Pacemakers stimulate the heart with electrical impulses to make it pump regularly again.
Pacemakers made by various producers. Latter 20th century.
Stapled together
Cracked dentures repaired with canvas, glue, and a metal staple above the front teeth.
Upper mouth prosthesis, synthetic materials. 1930s.
gebis
Bone replacement
Artificial hip with a granulated surface for the bone tissue to grow onto.
Hip prosthesis with bone remnants, Biomet, metal. 1980s.