Åbning af The Living Room

I et fugtigt kælderrum på Medicinsk Museion gror svampe ud af kasserede medicinske bøger og voksmøllelarver spiser indsamlet plastic affald fra laboratorier.

The Living Room er et levende eksperiment, hvor der arbejdes på tværs af konservering, kunstnerisk praksis og humanistisk forskning for at gentænke tingenes endeligt på museer. Museer arbejder normalt målrettet for at undgå udbrud af katastrofale kulturarvs-ædegilder. Luftfugtighed, temperatur og lys bliver overvåget og tilpasset for at undgå at eksempelvis larver og mug får ideelle livsbetingelser i vores værdifulde samlinger. Men hvad nu hvis vi ikke kun ser kulturarvsædere som en trussel, men også som potentielle samarbejdspartnere?

Kom til åbningen af The Living Room på Medicinsk Museion. Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

Program:

Kl. 16-16.30 Reception 

Kl.16.30 Velkomst ved filosof, adjunkt ved Medicinsk Museion Martin Grünfeld

Kl. 16.45 Performance: worm-whole (there is a clue in the first letter) med Eduardo Abrantes 

Kl. 17.20 Performance: (us((we(((are))them) med Dødstrompeterne

Kl. 17.50-19 Reception og besøg i The Living Room

Læs mere om projektet ved at klikke på dette link.

 

OPENING OF THE LIVING ROOM

In a damp basement room at Medical Museion, fungi grow out of discarded medical books and wax moth larvae eat collected plastic waste from laboratories.

The Living Room is a living experiment working across conservation, artistic practice and humanities research to rethink the definite of objects at museums. Museums usually work to avoid outbreaks of catastrophic cultural heritage eateries. Humidity, temperature and light are monitored and adjusted to avoid, for example, larvae and mold getting ideal living conditions in our valuable collections. But what if we not only see cultural heritage sites as a threat, but also as potential partners?

Come to the opening of The Living Room at the Medical Museum. It is free and requires no registration.

Program:
16-16.30 Reception
16.30 pm Welcome by philosopher and assistant professor at the Medical Museion, Martin Grünfeld
16.45 Performance: worm-whole (there is a clue in the first letter) with Eduardo Abrantes
17.20 Performance: (us ((we (((are))) them) with the Death Trumpets
17.50-19 Reception and visits in The Living Room

For more info click here.

Date

04 nov 2021
Expired!

Time

16:00
Category