Charlottenborg LIVE – Verden er i dig

17-17.45

Omvisning: Verden er i dig (med Adam Bencard, kurator)

En af kuratorerne bag udstillingen Verden er dig, Adam Bencard giver en introduktion til udstillingen og fortæller om sine favoritværker.

17-18

Lyttebiograf: Om mikrober og sundhed

Mikrober og mennesker har altid levet sammen og mikroberne er livsvigtige for vores sundhed. I denne podcast kan du møde forskere, alternative behandlere og helt almindelige mennesker, der alle sammen beskæftiger sig med mikrobernes påvirkning af vores daglige velvære. Emnerne bliver udfoldet gennem interviews, reportager og lydkunst, og du bliver guidet igennem af de to værter Cecilie Glerup og Marie Degnbol fra Medicinsk Museion. De er også til stede på dagen og introducerer og svarer på spørgsmål.

18-19

Samtale: Forbundet til naturen. Jacob Lillemose, Helene Johanne Christensen og Siri Ravna Hjelm Jacobsen.

En samtale mellem kurator Jacob Lillemose og forfatterne Helene Johanne Christensen og Siri Ravna Hjelm Jacobsen om hvordan kroppen – på tværs af videnskab, poesi og kunst – er en del af naturen.

Charlottenborg LIVE – The World is in You

17-17.45

Guided tour: The World is in You (w. Adam Bencard, curator) (in Danish)

One of the curators of the exhibition The World is in You gives an introduction to the show and tells about his favorite objects/artworks.

17-18

Sonic Cinema: About microbes and health (in Danish)

Microbes and humans have always lived together and microbes are vital to our health. In this podcast, you can meet researchers, alternative therapists, and ordinary people who are all concerned with the impact of microbes on our daily well-being. The topics are unfolded through interviews, reports and sound art, and you are guided through by the two hosts Cecilie Glerup and Marie Degnbol from Medical Museion. They are also present on the day to introduce the podcast and answer questions.

18-19

Conversation: Connected to Nature. Jacob Lillemose, Helene Johanne Christensen and Siri Ravna Hjelm Jacobsen. (in Danish)

A conversation between curator Jacob Lillemose and authors Helene Johanne Christensen and Siri Ravna Hjelm Jacobsen about how the body – across science and poetry, art, and materiality – is part of nature.

Date

27 okt 2021

Time

17:00 - 20:00

Location

Kunsthal Charlottenborg
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Category