Walk’n’talk med kuratorer + gæster – Verden er i dig

Vores celler registrerer skiftet fra dag til nat, skabt af planetens bevægelse. Ting vi rører ved påvirker trillioner af mikrober, der bor i og på os, og som bestemmer, hvordan vi har det. Generationerne, der kom før os, har efterladt sig spor i vores DNA. Vi eksisterer på godt og ondt i netværk af forbindelser, der strækker sig fra det mikroskopiske til det planetariske.

Kom med når kuratorer på udstillingen Verden er i dig og gæster udefra laver Walk’n’talk fra kl. 16-17 hver torsdag i november.

Der er et begrænset antal pladser per walk’n’talk. Tilmelding i receptionen på Kunsthal Charlottenborg efter først-til-mølle-princippet:

4. november: Om mikroorganismer, menneskekroppe og det ydre rum med kurator Jacob Lillemose og forfatter Peter Adolphsen (på dansk)
11. november: Om epigenetik, forskning og kunst med kurator Malthe K. Bjerregaard og PhD Jessica M. Preston (på engelsk)
18. november: Om kroppen i biomedicin med kurator Adam Bencard og PhD Jessica M. Preston (på engelsk)
25. november: Om generationer og ophav med kurator Malthe Bjerregaard og kunstner Maya Sialuk Andersen (på dansk)

 

Walk’n’talk with curators + guests

Our cells detect shifts from day to night, created by the movement of the planet. Things we touch affect the trillions of microbes that live in and on us, which determine how we feel. We exist, for better or worse, within networks of connections – from the microscopic to the planetary.

Join in when the curators of the exhibition The World is in You and guests do a Walk’n’talk from 16-17 every Thursday in October.

There is a very limited number of spots available per Walk’n’talk. Registration at the front desk – first come, first served:

AFLYST: 4 November: About microorganisms, human bodies and outer space with curator Jacob Lillemose and writer Peter Adolphsen (in Danish)
11 November: About epigenetics, research and art with curator Malthe K. Bjerregaard and PhD Jessica M. Preston (in English)
AFLYST: 18 November: About the body in biomedicine with curator Adam Bencard and PhD Jessica M. Preston (in English)
25 November: About generations and origins with curator Malthe Bjerregaard and artist Maya Sialuk Andersen (in Danish)

Date

04 nov 2021
Expired!

Time

Hver torsdag
16:00

Location

Kunsthal Charlottenborg
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Category