Walk’n’talk med kuratorer + gæster – Verden er i dig

Vores celler registrerer skiftet fra dag til nat, skabt af planetens bevægelse. Ting vi rører ved påvirker trillioner af mikrober, der bor i og på os, og som bestemmer, hvordan vi har det. Generationerne, der kom før os, har efterladt sig spor i vores DNA. Vi eksisterer på godt og ondt i netværk af forbindelser, der strækker sig fra det mikroskopiske til det planetariske.

Kom med når kuratorer på udstillingen Verden er i dig og gæster udefra laver Walk’n’talk fra kl. 16-17 hver torsdag i oktober.

Der er et meget begrænset antal pladser per walk’n’talk. Tilmelding i receptionen efter først-til-mølle-princippet:

7. oktober: Kurator Jacob Lillemose og PhD Line Marie Thorsen om det antropocæne (på dansk)
14. oktober: Kurator Adam Bencard og Ida Bencka, kurator, fra Laboratoriet for Æstetik og Økologi om at tage vare på kroppen i verden (på dansk)
21. oktober: Kurator Kristin Hussey og forskeren Lewin Small om kronobiologi (på engelsk)
28. oktober: Kurator Jacob Lillemose og professor MSO Uffe Gråe Jørgensen om livet i rummet (på dansk)

 

Walk’n’talk with curators + guests

Our cells detect shifts from day to night, created by the movement of the planet. Things we touch affect the trillions of microbes that live in and on us, which determine how we feel. We exist, for better or worse, within networks of connections – from the microscopic to the planetary.

Join in when the curators of the exhibition The World is in You and guests do a Walk’n’talk from 16-17 every Thursday in October.

There is a very limited number of spots available per Walk’n’talk. Registration at the front desk – first come, first served:

7. October with curator Jacob Lillemose and PhD Line Marie Thorsen about The Anthropocene (in Danish).
14. October with curator Adam Bencard and Ida Bencka, curator, from Labratory of Aesthetics and Ecology about taking care of the body in the world (in Danish)
21. October with curator Kristin Hussey and scientist Lewin Small about chronobiology (in English)
28. October with curator Jacob Lillemose and professor Uffe Gråe Jørgensen about life in space (in Danish)

Date

07 okt 2021
Expired!

Time

Hver torsdag
16:00

Location

Kunsthal Charlottenborg
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Category