Den aldrende befolkning

Temaet fokuserer på demografiske analyser og målinger af dødelighedsmønstre i større befolkningsgrupper.

 

Det aldrende samfund
Vores levetid øges, mens fødselshyppigheden falder. Noget tyder på, at verdens befolkning i løbet af dette århundrede vil komme til at bestå af flere ældre end børn og unge. De samfundsmæssige konsekvenser af denne demografiske udvikling diskuteres overalt i verden.
Menneskers dødelighedsmønstre
Aldringsforskningen beskæftiger sig blandt andet med studiet af menneskers dødelighed. Her forsøger forskerne at afdække generelle tendenser ved at studere store grupper af mennesker og fx undersøge dødsrisikoen pr. år for forskellige aldre.