Den aldrende krop

Temaet fokuserer på de biologiske, synlige tegn på aldring, samt på hvilke årsager der kan være til at vi ældes forskelligt. Endvidere ses der nærmere på hvordan man kan forebygge/udskyde aldringen.

Når livet bliver meget langt
At fejre sin 115 års fødselsdag er meget sjældent, men der findes nogle mennesker lever ekstremt længe. De såkaldte længelevere (på engelsk kaldes de supercentenarians) tiltrækker forskernes opmærksomhed. Man undersøger, om disse længelevere har noget tilfælles.