Charlotte Vikkelsø Hansen – Konservator

Mit arbejde på Medicinsk Museion

Som konservator håndterer jeg museets genstande, tilstandsvurdere og konserverer dem, dokumentere i form af billeder og rapporter, laver klimaregistrering og  skadedyrsmonitorering, rejser som kurér og ser til at de udlånte genstande håndteres og opbevares korrekt. Jeg monterer genstande til udstilling og pakker til transport og magsinering. Af og til skriver jeg et blogindlæg om hvad jeg sidder og arbejder med på konserveringsværkstedet.

Min baggrund
Jeg er uddannet akademisk konservator (cand.scient.cons) på Konservatorskolens naturhistoriske linje, som hører under det Kongelige Danske Kunstakademi. Dertil har jeg en grundduddannelse som ædelsmed fra Københavns Tekniske Skole.

Contact details
Phone: +45 28 75 38 18
E-mail:

 

My posts on this site