Dit navn – Din stilling

Mit arbejde på Medicinsk Museion
Lektor, cand. mag, ph.d. Forskningsområder: psykiatriens historie, somatiske behandlingsmetoder, psykisk forskning og spiritismens historie, kulturdebat i mellemkrigstiden, stofmisbrug. Arbejder i øjeblikket på et forsknignsprojekt om stofmisbrug i Danmark 1870-1955. Projektet er finansieret af Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS) og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

Min baggrund
Fra 1999-2001 ansat ved Roskilde Universitet, hvor jeg underviste på Den humanistiske basisuddannelse og på overbygningsuddannelse ved Institut for Historie og Samfundsforhold. Siden 2002 ved Medicinsk Museion, hvor jeg har arbejdet på et ph.d.-projekt om psykiatriske behandlingsmetoder i dansk psykiatri. Siden ansat som post.doc og lektor på forskellige eksterne bevillinger fra Lundbeckfonden, Carlsbergfondet, Sygekassernes Helsefond, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom samt Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Postdoc.-projekter om psykiatrisk behandling efter 1950’erne og tidlig stofmisbrug i Danmark i 1800-tallet og 1900-tallet. Derudover har jeg også arbejdet med et samlet værk om psykiatriens historie sammen med flere historikere og læger. Det blev til bogen Psykiatriens historie i Danmark, der udkom på Hans Reitzels Forlag i 2008. Ved siden af disse projekter har jeg udgivet en udvidet version af min ph.d.-afhandling med bogen Det hvide snit, der udkom i 2010 på Syddansk Universitetsforlag. Ud over studier af psykiatriens historie har jeg skrevet en monografi om 1920’ernes Danmark og den kulturelle, filosofisk og videnskabelige debat i denne periode: Kampen om livsanskuelse. Kulturdebat i 1920’erne (2005). Derudover har jeg beskæftiget mig med særlige aspekter af religionshistorie og videnskabshistorie i form af den psykiske forskning og spiritismens historie i Danmark ca. 1850-1930.

Publikationer 2001-2011

 • Narkomaniens glemte fortid” i: Stof, 17, 2011, s. 4-8.
 • “Et snit i blinde” i: Psykologisk set, 82, 2011, s. 25-32.
 • Malaria Fever Therapy and General Paralysis of the Insane in Denmark” i: History of Psychiatry, 21, 4, 2010, s. 1-16.
 • “Addict Doctors and Drug Addiction Treatment in Denmark, 1870-1955” i: Fortid, 7, 2010, s. 30-36
 • “Krogede skæbner. Lobotomi og kriminalitet” i: Handicaphistorisk Tidsskrift, 24, 2010, s. 59-76.
 • Det hvide snit. Psykiatri og psykokirurgi i Danmark 1922-1983, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 20. oktober 2010 (476 sider).
 • Shock Therapy in Danish Psychiatry” i: Medical History, 54, 2010, s. 341-364.
 • ”Psykiatriens historie” i: Bo Møhl og Erik Simonsen (red.): Grundbog i dynamisk psykiatri, København: Hans Reitzels Forlag, 2010, s. 813-830.
 • The Origins of Electroconvulsive Therapy in Denmark” i: Journal of ECT, 25, 4, 2009, s. 270-273.
 • ”Psykiatri, historie og kildekritik” i: Bibliotek for Læger, 201, 2009, s. 291-300.
 • ”Psykiatriens samtidshistorie” i: Best Practice. Faglig dialog mellem specialister, 2, 4, 2009, s. 5-6.
 • ”Det forrykte menneske” i: Historisk Tidsskrift, 108, 1, 2008, s. 264-270.
 • Psykiatriens historie i Danmark (red), København: Hans Reitzels Forlag, 2008 (372 sider).
 • ”Feberdrømme. Malariabehandling og andre psykiatriske terapier 1922-1937” i: Jesper Vaczy Kragh (red.): Psykiatriens historie i Danmark, København: Hans Reitzels Forlag, 2008, s. 175-197.
 • ”Det er som et mirakel! Chokbehandling med insulin og cardiazol 1937-1954” i: Jesper Vaczy Kragh (red.): Psykiatriens historie i Danmark, København: Hans Reitzels Forlag, 2008, s. 198-221.
 • “Den værste fjende vi have at kæmpe imod. Malariabehandling og dementia paralytica i Danmark” i: Bibliotek for Læger, 200, 2008, s. 156-178.
 • ”Sidste udvej? Træk af psykokirurgiens historie” i: Medicinhistorisk Årbog, 35, 2007, s. 9-36.
 • Kulturkamp i 1920’erne” i: Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, 50, 2007, s. 82-95.
 • Ny og gammel psykiatrihistorie” anm. i: Psyke og Logos, 28, nr. 1, 2007, s. 625-627.
 • “Danish Psychiatry during the Nazi Occupation” i: International Journal of Mental Health, 35, 4, 2006-07, s. 107-117. ”Medicin på museum” i: Lægemagasinet. Magasin for praktiserende læger, 21, 2, 2007, s. 52-57.
 • Kampen om livsanskuelse. Kulturdebat i 1920’erne. University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures vol. 70, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (234 sider).
 • ”Psykiatriske chokbehandlinger” i: Magasinet Humaniora, Forskningsrådet for kultur og kommunikation, 4, 2005, s. 4-7.
 • ”Elektrochok, psykiatri og historie” i: Ugeskrift for læger, 167, 50, 2005, s. 4750-4752.
 • ”Overtro og trolddom. Selskabet for psykisk forskning 1905-30”i: Fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, hefte 3, 2003, s. 163-185.
 • Mellem religion og videnskab. Spiritismen i Norden i 1800 og 1900-tallet” i: Scandia. Tidskrift for historisk forskning. Lunds Universitet, 68, 2002, s. 53-75.
 • ”En anden verden. Strejftog i spiritismens ritualer og seancer” i: Ulrik Langen (red.) Ritualernes magt. Ritualer i europæisk historie 500-2000, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, 2002, s. 163-195.
 • Parapsykologi” i: Lars Peter Jepsen (red) Politikens bog om det alternative. En håndbog om mystik og videnskab, København: Politikens Forlag 2002, s. 160-167.
 • “Spiritistiske seancer” i: Lars Peter Jepsen (red) Politikens bog om det alternative. En håndbog om mystik og videnskab, København: Politikens Forlag 2002, s. 198-204.
 • “Medier” i: Lars Peter Jepsen (red) Politikens bog om det alternative. En håndbog om mystik og videnskab, København: Politikens Forlag 2002, s. 138-42.
 • “Spiritistiske seancer” i: Lars Peter Jepsen (red) Politikens bog om det alternative. En håndbog om mystik og videnskab, København: Politikens Forlag 2002, s. 198-204.
 • ”Automatskrift” i: Lars Peter Jepsen (red) Politikens bog om det alternative. En håndbog om mystik og videnskab, København: Politikens Forlag 2002, s. 49-50.
 • ”Fox-søstrene” i: Lars Peter Jepsen (red) Politikens bog om det alternative. En håndbog om mystik og videnskab, København: Politikens Forlag 2002, s. 82-83.
Kontaktinformation
Telefon: +45 35323805
Skype: Skype Me™!
E-mail:

Mine indlæg på dette site