Nanna Gerdes – Konservator

Mit arbejde på Medicinsk Museion:
Mit arbejdsområde som akademisk konservator på Medicinsk Museion har fokus på genstande vedrørende det metaboliske område fra Medicinsk Museions samlinger og nyindsamlinger.
Arbejdet omfatter præventiv og aktiv konservering herunder:

  • forberedelse
  • klargøring
  • dokumentation
  • pakning
  • montering

af medicinhistoriske og nyere tids biomedicinske genstande til hhv. kuratering, magasin, arkivalier og udstilling.

Jeg var bl.a. ansvarlig for konservering og opsætning af genstande, arkivalier og billeder til udstillingerne:

Endvidere omfatter mit arbejde udvikling og opretholdelse af bevaringsprincipper med udgangspunkt i:

  • dokumentations- og registreringsteknikker
  • tilstands- og risikovurderinger
  • skadedyrsmonitorering og – bekæmpelse
  • klimavurdering og – målinger
  • udstillingspleje.

Netop for fortsat sikring og bevaring af metabolismegenstande og arkivalier fra Medicinsk Museions medicinhistoriske og biomedicinske samlinger.

Baggrund:
Siden august 2009 har jeg været tilknyttet Medicinsk Museion, og d. 1.februar 2011 blev jeg ansat som konservator under Science Communication, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Inden da var jeg i 1 1/2 år ansat på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i forskellige projektansættelser i Afdelingen for arkæologiske organiske fund.

Jeg er uddannet kulturhistorisk konservator, cand.scient.cons, fra Konservatorskolens Kulturhistoriske linje, Det Kongelige Danske Kunstakademi med speciale i arkæologisk rav. Desuden er jeg bachelor i Nærorientalsk Oldtidskultur/arkæologi med Klassisk Arkæologi fra Københavns Universitet.

Mine nuværende opgaver
I øjeblikket livetweeter og arbejder jeg med konservering og montering af genstande til den kommende udstilling: Medicoteknik, der skildrer udvalgt dansk medicinsk ingeniørkunst og opfindsomhed i perioden 1973 – 2013 Udstillingen åbner i de nyrenoverede udstillingslokaler på Medicinsk Museion d. 27 nov. 2013. 

[flickr id=”9775007284″ thumbnail=”large” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]
Kontaktinformation

Mine blogposter på websiden


OBESITY – WHAT’S THE PROBLEM?
In October 2012 Medical Museion, University of Copenhagen, opened the exhibition “Obesity – what’s the problem?” The title poses a rhetorical question, and the exhibition doesn’t attempt to provide a final answer. Click here to read more about the exhibition and look through the catalogue. Click here to read more about the exhibition and look through the catalogue. 
Anne-Sofie Stampe

Anne-Sofie Stampe

Digital kommunikationsmedarbejder
Morgenomvisning: Kirurgi - før og efter bedøvelse

Morgenomvisning: Kirurgi - før og efter bedøvelse

28. februar 2020 kl. 8.30. Køb billet