Videreudvikling af visionen for Medicinsk Museion

 

Kunne man forestille sig, at der findes fonde og sponsorer som:

 • vil gøre København til et innovationscenter på life science-området?
 • vil gøre Kbh til en globalt konkurrancedygtig forsknings- og innovationsregion?
 • vil gøre Kbh til en ledende life science-region i Nordeuropa?
 • vil stimulere innovation og ser innovation som kombinationen af forskning og nye applikationer?
 • vil skabe et miljø som fostrer entrepreneurskab og nye start-ups?
 • ser innovation i et bredere perspektiv: kunst, teknologi, naturvidenskab og medicin (Leonardo)?
 • forstår betydningen af IT og life science for at skabe et nyt og bedre samfund?
 • vil skabe et mødested — fordi innovation handler of mennesker?
 • vil samle innovative individer i pulserende miljøer?
 • som appellererer til sanserne og drømmene

Så kan vi måske overbevise dem om, hvad Medicinsk Museion kan tilbyde, nemlig:

 • et ‘tredje rum’ (‘third space’) mellem det lukkede laboratorium og det offentlige byrum
 • et fysisk hus, som kontrast til de sedvanlige digitale steder
 • et værested der fokuserer på materialitet og billeder, der stimulerer sanser og drømme
 • et museum, hvor privat og offentligt, universitet og virksomheder og offentlige institutioner krydser veje.
 • en bygning, som appellerer til et udvidet innovativt segment – husk at den såkaldte ‘kreative klasse’ også inkluderer ingeniører, programmører, advokater etc.
 • et mødested, som stimulerer innovative tanker der bryder grænser – i modsætning til mange konferencer som konservativt vogter disciplinernes grænser

Et mødested, der søger kontakt med sit kernepublikum, som:

 • er borgere som kombinerer lyst til leg med ansvarsbevidsthed i deres faglige liv
 • foretrækker eftertænksomhed og dannelse frem for underholdning og undervisning
 • inkluderer 100.000 postgymnasiale studerende i Øresunds-regionen
 • ikke skal ’indfanges’ eller ’undervises’. Vi kan stille et innovationsrum med en række tilbud til rådighed – hvor man kan spise, drikke, gå på opdagelse, se performances, deltage i events, inspireres af nye infaldsvinkler (jfr. TED).

Mødestedet vil fremhæve et videnskabsbillede som

 • viser det hele menneske i videnskaben: personlighed, forestillinger, drømme, ambitioner
 • viser hele processen i skabelse af viden (’science in the making’ snarere end færdig viden i forskningsartikler).
 • vise ’cunning intelligence’ (metis) og ’techné’, dvs viden der er operativ i skiftende situationer (lægen, taleren, jægeren til forskel fra filosoffen)

Stedet indholder alle mulige rammer for kreative møder, fx:

 • wireless internet
 • café, spisested (umærkværdigt nordisk køkken)
 • mødested, både uformelt og til arrangementer
 • grænseflader mellem gammelt og nyt – historien og fremtiden – det fremmede og egne forestillinger
 • mulighed for forskere at møde hinanden og beslutningstagere og den innovative offentlighed

Vi er inspirerede af fysiske og virtuelle steder som fx

 • TED (Technology, Entertainment Design) – krydsdisciplinære konferencer som kombinerer oplevelse, kunst og teknik.
 • Wellcome Collection i London (som er flagskibet blandt medicinske mødesteder; de er allerede en nær samarbejdspartner)
 • Science Gallery, Dublin (som vi er sammen med i EU-projektet StudioLab)
 • Le Laboratoire i Paris (som vi sammen med i EU-projektet StudioLab sammen)
 • MedGadgets website; medicinsk teknik for fremtidsorienterede nørder med æstetisk sans

(ovenstående kun til inspiration – vi skal udvikle en Kopenhagen Style)

Konkrete eksempler på hvad vi allerede gør og fortsat vil gøre:

 • autopsiaftner – ny forskning præsenteres direkte – råt/ ’in the making’
 • ikke formidle videnskab gennem journalister. men gennem grafikere / kuratorer / webspecialister med de biomedicinske forskere selv som forfattere.
 • møder med den materielle fortid
 • ydmyghed – tilfældigheder
 • skabe metaforer – skabe forklaringer (humorteori forklarer bedre)
 • sætte ind i en æstetisk kontekst – ikke kun linoleum … æstetikken skaber også indgange udefra

Ovenstående er et bearbejdet referat af en visionsbrainstorm på Medicinsk Museion, tirsdag den 17. maj 2011.