Rum til aldring

Mange forbinder aldring med alderdom, men aldring er en livsproces, som begynder længe før vi føler os gamle og aldrende. Det er da også svært at sige noget entydigt om, hvorfor og hvordan mennesker ældes. Forskningen angriber spørgsmålet om aldring fra mange forskellige vinkler. Man interesserer sig for, hvordan aldring påvirkes af vores gener, vores omgivelser og sociale relationer, såvel som af vores valg gennem livet.

I takt med at flere bliver gamle, og mange endda bliver meget gamle, er den samfundsmæssige interesse for aldringsforskning blevet stadig større. Hvordan skal vi som samfund håndtere, at flere bliver ældre, og hvordan forholder vi os til, at vores liv bliver længere?

Udstillingen Rum til aldring tager udgangspunkt i forskning fra Center for Sund Aldring og gør plads til aldring og aldringsforskning.

Rum til aldring er finansieret af Center for Sund Aldring. Læs mere om centrets forskning på Sundaldring.ku.dk