VERDEN ER I DIG – OM PROJEKTET

Verden er i dig er et formidlingsprojekt kurateret af Medicinsk Museion. Projektet indeholder en lang række aktiviteter, og har en stor udstilling på Kunsthal Charlottenborg som sit omdrejningspunkt (29. september-16. januar).

Verden er i dig udforsker hvordan verden omkring os påvirker vores kroppe; hvordan kroppen er dannet af de store, i sidste ende planetariske, systemer, der væver sig ind i og igennem den. Denne tanke – at kroppen og verden er forbundet – har ny signifikans her i begyndelsen af det 21. århundrede. Vi ser og oplever i stigende grad, hvordan vi ændrer planeten, og der er en voksende forståelse af, hvordan det påvirker os tilbage igen. Vi er forbundet både ’nedad’ til den mikroskopiske verden af bakterier, virusser, svampe og andre mikroorganismer, der lever i os og omkring os, og ’opad’ til de planetariske systemer, der udgør rammerne for vores arts eksistens og vores daglige liv.

Verden er i dig undersøger hvordan verden og kroppen er forbundet gennem fire udvalgte temaer – TID, MIKROBER, RUM og SLÆGTER – der hver især er knyttet til fire højaktuelle forskningsfelter med det sigte at engagere en bred offentlighed i de store spørgsmål om vores levevis og kropslige vilkår, som disse videnskaber rejser.

TID // Kroppen har et indre ur, der binder os til planetens rytme. Det udforskes i den såkaldte kronobiolog eller circadian biology, der studerer døgnrytmer i kroppen på molekylært plan – som tilsyneladende spiller en rolle i kroppens fysiologiske liv. Det er et felt, der rejser store spørgsmål både om individuel sundhed og samfundsmæssige strukturer – fx hvordan elektrisk lys, skiftearbejde, og ændrede spisemønstre påvirker kroppen?

MIKROBER // De sidste 10 år er der kommet en bølge af forskning, der udforsker vores kroppes komplekse mikrobielle økosystemer – altså de trillioner af mikroorganismer, der bor på og i vores krop, og som i langt større grad end man havde forestillet sig, påvirker en række fysiologiske og metaboliske processer, inklusiv indlæring, hukommelse, beslutningsprocesser, humør og sindstilstand. Denne forskning forbinder vores kroppe til hele den mikrobielle biosfære, der dækker vores planet. Det rejser en række grundlæggende spørgsmål – hvad skal man spise for at sikre sund tarm? Og hvad betyder det, hvis vi i det hele taget skal spørge ’hvem er vi’ i stedet for ’hvem er jeg’?

RUM // Med udgangspunkt i astrobiologien og rumforskningen vil denne del af projektet spørge til menneskekroppens fysiske grænser og muligheder i en tid, hvor Jorden ikke længere nødvendigvis er artens eneste planetariske levested. Hvad sker der fx med kroppen, hvis vi vil rejse til og bosætte os på Mars? At tage kroppen ud af planeten spejler også vores forbundethed til den planet, vi kommer fra – kan vi overhovedet tilpasse os et liv andre steder?

GENERATIONER// Epigenetik er den del af genetikken som omhandler forandringer i den måde, vores gener bliver udtrykt på – de kan nedarves, også selvom de er uafhængig af forandringer i DNA-sekvensen. Disse forandringer kan have mange kilder – ernæring, miljøforurening, og muligvis andre livsoplevelser. Omfanget og mekanismerne i epigenetikken er en kilde til stor videnskabelig debat, og rejser store spørgsmål om arv og miljø, og kroppens molekylære åbenhed for sin omgivelser. Bliver du påvirket af din bedstemors spiste? Er traumer arvelige?

Fælles for de fire forskningsområder er, at de indeholder langt flere spørgsmål end svar; det er ny, kompleks og uafklaret forskning. Derfor vil projektet i mindre grad tage udgangspunkt i klassisk forskningsformidling – altså formidling af fakta og resultater – og i stedet afsøge de implikationer og horisonter som forskningen åbner for, gennem en blanding af videnskab, kunst og kulturhistorie. Vores forhold til for eksempel tid eller mikrober kan ikke afklares alene i et laboratorium; det er lige så meget kultur, historie og eksistens. Denne tværdisciplinære, åbne tilgang er projektet og udstillingens kerne.

Projektet bygger på et samarbejde mellem Medicinsk Museion, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR), begge Københavns Universitet, og Kunsthal Charlottenborg.

”Verden er i dig er støttet af en bevilling fra Novo Nordisk Fondens tematiske program for nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi.

BLOG

Samtaler om forbundne kroppe

Samtaler om forbundne kroppe

Hvilke spørgsmål bliver hvirvlet op om samfundets indretning, behandlingsmetoder og dagligt liv, hvis vi forstår vores krop som gennemløbet af og forbundet med sin omverden? Vores forsknings- og formidlingsprojekt Verden er i dig (Læs mere om projektet via linket)...

Verden er i dig.

Verden er i dig.

Udstillings- og formidlingsprojektet “Mikrokosmos/makrokosmos” får ny titel. Udstillingstitler er en genre, der optager os museumsarbejdere ret meget. Siden vi fik den gode nyhed om bevillingen til projektet fra Novo Nordisk Fonden har vi arbejdet videre...

Logo CBMR og Charlottenborg Kunsthal

Adresse

Bredgade 62, 1260 København K

Postadresse:
Fredericiagade 18, 1310 København K
Telefon: 35 32 38 00 (man-fre kl. 10-14)

E-mail: museion@sund.ku.dk

Åbningstider

Tirsdag - fredag kl. 10  16
Weekender: 12 – 16
Mandag lukket
Klik her for mere info om åbningstider og priser

Følg os

Nyhedsbrev