Hippokrates

Gæsteforsker ved Medicinsk Museion, Kirsten Jungersen, har skrevet en række blogposter om den hippokratiske skriftsamling “Corpus Hippocraticum”.

Posterne giver tilsammen en oversigt over alle de hippokratiske skrifter som findes i den græsk-engelske Loebseries 8 bind.

Derved tegnes et billede af den Hippokrates som har præget lægekunsten fra 5.årh. f.Kr. til midt i 1800-tallet hvor store opdagelser ændrede uddannelsen i medicin afgørende. Det er umuligt at afgøre om billedet svarer til den historiske læge og forfatter Hippokrates som levede i 5.årh. f.Kr., men dette faktum fratager ikke de hippokratiske skrifter deres betydning. Det er meget få af disse skrifter som findes oversat til dansk.

Kirsten Jungersen som er cand. mag. i græsk og latin, har baseret sin læsning af skrifterne på egen oversættelse fra græsk og på den nyeste litteratur om Hippokrates. Der er vedføjet en nyttig oversigt over de engelske titler med deres oprindelige græske og latinske betegnelser. Titlerne tager udgangspunkt i moderne problemstillinger, og der er derudover forslag til en række søgeord som man kan finde frem til i teksterne ved hjælp af søgefunktionen i Adobe Reader.

Download blogposterne samlet Corpus Hippocraticum.