Medicinsk Museions samlinger

Medicinsk Museion indsamler og bevarer den danske medicinske kulturarv i bredeste forstand. Vi indsamler materiale relateret til hospitalsvæsenet, den primære sundhedssektor, sygepleje, forebyggelsesområdet, tandlægevæsenet, sundhedsforskning, medicinalindustrien, sundhedsuddannelserne, sær- og handicapforsorgen og sundhedsadministrationen.

Vi lægger særlig vægt på indsamling af genstande, der relaterer sig til de sidste 50 års danske biomedicinske udvikling.

Klik her for at se dele af Medicinsk Museions samlinger.