history of medicine

Bevilling til Medicinsk Museion

Medicinsk Museion har med glæde modtaget en bevilling på kr. 711.291.- fra Cand. Pharm Povl M. Assens Fond til at overtage instrumenter, diagnoseudstyr, billeder m.m. fra Holstebro Sygehus.

Medicinsk Museion har med glæde modtaget en bevilling på kr. 711.291.- fra Cand. Pharm Povl M. Assens Fond til at overtage instrumenter, diagnoseudstyr, billeder m.m. fra Holstebro Sygehus.

Over 2000 genstande
Samlingen består af næsten 2000 museumsgenstande, der har været anvendt på sygehuset til diagnose og behandling af tusindvis af patienter, samt ca. 1000 billeder og arkivalier. De normale sygehusfunktioner er repræsenterede, men der er især en god dokumentation af sygehusets specialiserede afdelinger fra 1950’erne og frem.

Udfylder et hul i Museions samling
Medicinsk Museion har længe ønsket flere genstande fra netop sygehuse og hospitaler i perioden fra ca. 1950 og frem. Så museumssamlingen fra Holstebro udfylder et aktuelt hul i museets samling, og samtidig sikrer den en god national repræsentation.

Det sker meget sjældent at Medicinsk Museion får lejlighed til at overtage så stor en samling af relevante genstande med så mange værdifulde data. Samlingen repræsenterer en værdifuld kulturarv på det danske sundhedsvæsens område. Mange års fokus på pladsoptimering på landets sygehuse har betydet, at netop denne type genstande og fra denne periode formentlig ikke kan indsamles fra andre sygehuse.

– Samlingschef Ion Meyer, Medicinsk Museion


Den sygehushistoriske samling fra Holstebro vil bl.a. blive brugt i Museions udstillinger, eventprogrammer og undervisning, og alle de indsamlede data vil blive digitaliserede – og derigennem gøre formidlingen af dansk medicinsk historie større, bedre og mere vedkommende i en samtid og fremtid, hvor sundhedsvæsenets betydning stadig vil vokse.

– Museumsinspektør Niels Vilstrup, Medicinsk Museion

Historien om Holstebro Sygehus
Materialet er indsamlet af Sygehushistorisk Selskab, der siden 1987 har dokumenteret Holstebro Sygehus betydning, udvikling og historie. Sygehusets historie går tilbage til starten af 1800-tallet. Det blev senere amtssygehus, så centralsygehus og til sidst regionshospital. I forbindelse med etableringen af supersygehuset ved Herning skal Holstebro Sygehus lukkes.

Det Sygehushistoriske Selskab
Det Sygehushistoriske Selskab består af læger, farmaceuter, sygeplejersker og andre faggrupper. De er unikke kilder til genstandenes historie, fordi de selv har anvendt instrumenter og apparater til undersøgelse og behandling på sygehuset. Medicinsk Museion og Sygehushistorisk Selskab har haft en god dialog for at sikre at den omfattende eksisterende viden om genstandene ikke går tabt.

Digitalisering af museumssamling
Museumssamlingen vil i forbindelse med projektet blive digitaliseret, hvor de allerede indsamlede data vil blive suppleret med nye informationer. Alle oplysninger og fotos af genstandene samles i Medicinsk Museions søgbare database, SARA, der også er den nationale database for de danske museer.

Overflytning fra Holstebro til København
Som en del af projektet vil en konservator sikre at genstandene ikke lider overlast ved overflytning fra Holstebro til København og udføre nødvendig konservering for at bevare genstandene for fremtiden. Konservatoren vil samtidig gennemgå genstandene for stoffer, fx kviksølv, som kan være farlige ved fremtidig håndtering, opbevaring og udstilling. Museumssamlingen vil blive opbevaret i sikrede magasiner.

Opgaven udføres 2021-2022
Bevillingen er givet til samlingschef Ion Meyer, der er projektleder. Museumsinspektør Niels Vilstrup vil fungere som faglig supervisor og opgaven udføres af eksterne medarbejdere i 2021-2022.

Eksempler på genstande fra museumssamlingen på Holstebro Sygehus:

  • 88036. Tuberkulintest, Kasse fremstillet på HOC’s (Holstebro Centralsygehus) tømrerværksted efter anvisning fra overlæge Stein, til ambulant tuberkulinundersøgelse for tuberkulose.
  • 92108. Dameca anæstesiapparat. Til vedligeholdelse af universel anæstesi under ambulancetransport.
  • 99097. Tavle med hofteledsproteser.
  • 87368. Optræningsbarnecykel til optræning af børn med ortopædiske sygdomme.
  • 99080. Brystpumpe. Til tømning af brystet for mælk – ved sår på papillen i stedet for at amme og ved sygdom hos barnet, hvor det ikke kunne sutte, kunne pumpen vedligeholde mælkeproduktionen og barnet få modermælk.
  • 90007. Vacuum extractor med sugekop. Ved fødsler hvor der skulle assisterende kraft til forløsning af fosterets hoved.