Leje af lokaler

Det er muligt at leje vores auditorium og receptionslokale til arrangementer. Du kan vælge begge lokaler eller blot det ene alt efter arrangementstype. Auditoriet kan rumme op til 120 personer. Receptionslokalet kan rumme op til 70 personer.

Auditoriet på Medicinsk Museion

Auditoriet på Medicinsk Museion

Vær opmærksom på følgende

 • Det er muligt at låne auditoriet vederlagsfrit til faglige arrangementer inden for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
 • Medicinsk Museion udlejer ikke lokaler til arrangementer, der ud fra en samlet vurdering afviger væsentligt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets mission og værdigrundlag.
 • Medicinsk Museion udlejer ikke lokaler til arrangementer med kommercielle eller profitskabende formål.
 • Medicinsk Museion udlejer ikke lokaler til agitation mv. af politisk eller religiøs karakter.
 • Medicinsk Museion udlejer ikke til private arrangementer.

Læs venligst alle vilkår og betingelser herunder før du anmoder om at leje lokaler.

Ansøg om leje af lokaler her

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt Charlotte Riel, booking- og eventkoordinator på: 3532 3800 eller museion-booking@sund.ku.dk

Auditoriet

Det historiske auditorium ligger i det Kongelige Kirurgiske Akademi. Fra de runde bænkerækker kunne de kommende kirurger følge undervisningen i dissektion og anatomi. Samtidig er auditoriet et karakteristisk og elegant eksempel på det bedste inden for nyklassicistisk arkitektur. Det Kongelige Kirurgiske Akademi blev tegnet af arkitekten Peter Meyn og opført i 1786-87. I dag anvendes auditoriet til undervisning, foredrag, disputats- og ph.d.-forsvar, samt koncerter og andre kulturelle aktiviteter.


Størrelse:
 112 m2

Antal gæster: Max. 120 personer

AV-udstyr: Projektor, lærred, højtalere, 2 trådløse head-set mikrofoner, 1 trådløs håndholdt mikrofon, PC, laser pointer. Computere kan tilsluttes projektor via HDMI eller VGA. HDMI anbefales, da kvaliteten er langt bedre. Lyd tilsluttes i tilfælde af HDMI gennem HDMI-stikket og i tilfælde af VGA via minijack. Man må ikke ændre på indstillingerne på vores AV.

Bænkerækker: Der er meget lidt benplads, og det er svært at sidde på de hårde og små bænke i mere end to timer uden en pause.

Personale: Man vil have en AV-medhjælper/brandvagt i lokalet under hele arrangementet, samt mindst én til at modtage gæster ved indgangen.

Pynt og andet medbragt ekstra udstyr: Skal aftales på forhånd. Hvad vi tillader har afsæt i sikkerhed.

Adgang til lokalet: Lejeren har lokalet fra 15 minutter før afviklingen samt 15 minutter efter.

Receptions-lokalet

Receptionslokalet ligger i tæt forbindelse med auditoriet. Lokalet egner sig til enkle receptioner eller pauser i forbindelse med fx disputats- og ph.d. forsvar, undervisning, events samt særarrangementer i auditoriet. Lokalet udlejes for minimum 2 timer. Lokalet kan også lejes til møder for 8-12 personer. Lokalet har projektor, PC og adgang til wifi. Eventuel forplejning skal medbringes eller leveres på dagen, og man skal bestille personale til at hjælpe med at stille op, anrette og rydde af.


Størrelse:
 60 m2

Antal gæster: Max. 70

AV: Lokalet råder over projektor og PC med HDMI-adgang samt wifi. Medbring selv USB.

Borde: 6 borde á 64 x 120 cm. samt to ekstra borde til at stille forplejningen på. Man kan bestille engangsdug i god kvalitet mod betaling, hvis dette ønskes. Det lange bord stilles i midten af lokalet.

Personale: Personalet stiller forplejningen frem, rydder af og op efterfølgende. De serverer og tilbereder ikke maden. Men alt andet er de behjælpelige med.

Forplejningen: Skal medbringes eller leveres på dagen. Alt maden bør været anrettet på fade og klar til servering. Maden bør være receptionsmad, der er let at håndtere stående. Oplys venligst hvem leverandøren er, og hvornår de leverer. Vi har ingen aftale med leverandører.

Kølefaciliteter: Vi har et stort køleskab (uden frys) til opbevaring af drikkevarer, men maden bør leveres serveringsklar på dagen.

Service: Vi har champagne-, vin- og vandglas til 90 personer. Derudover har vi kaffekopper og små tallerkener, ligeledes til 90 personer. Vi har en enkelt champagnekøler, men ingen is til denne. Bestik til 50 personer.
Alle fade, evt. mad- og vinrester bedes fjernet umiddelbart efter afvikling af arrangement. Alternativt skal man have en forudgående aftale om afhentning.

Plakater og pynt: I skal selv medbringe blomster til pynt. Man må desværre ikke hænge noget på væggene, men en eller to medbragte plakatstandere/roll-ups er tilladt.

Sluttid: Lejeren har lokalet fra 30 minutter før afviklingen, og vores personale vil bede alle gæster om at pakke sammen og forlade museet ca. 10 minutter inden sluttidspunktet, så alle har forladt museet senest 15 minutter senere end dette.

Priser

Der skal altid være mindst to af museets medarbejdere til stede under hele udlejningsperioden. Antallet af medarbejdere tilstede afgøres af antal gæster ved arrangementet, og er således en fast pris, der følger arrangementet. Den samlede pris for leje og lån af lokaler på MM vil derfor altid som minimum bestå af administrationsgebyr, leje og vagthyre. Derudover kan ekstraudgifter til service og rengøring forekomme alt efter arrangementets størrelse og type.

Priser for leje af lokaler:
Administrationsgebyr 500,00
Leje:
Auditorium pr. time 1.250,00
Receptionslokale pr. time 750,00
Vagthyre pr. lokale:
Op til 30 gæster pr. time 1.200,00
Op til 60 gæster pr. time 1.800,00
Op til 90 gæster pr. time 2.400,00
Op til 120 gæster pr. time 3.000,00
Rengøring:
Ekstra udgift til rengøring eller leje af dug kan forekomme. Pris efter aftale

 

Politik og vilkår

Medicinsk Museion (MM) er et offentligt museum og en forskningsinstitution under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Museet har til huse i en fredet bygning, og der er derfor særlige krav til leje af museets faciliteter. Al leje og lån af lokaler skal ske under hensyn til faglighed, brandsikkerhed og kulturarvssikring.

Ved leje og lån af lokaler på MM skal museet godkende formål og anvendelse for at sikre forsvarlig håndtering, fremstilling og brug af udstillinger, genstande og lokaler.

Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af den generelle politik og vilkår for leje og lån af MMs lokaler. 

1. Politik for lån og leje af lokaler hos MM

Leje og lån af lokaler hos MM er omfattet af Københavns Universitets overordnede regler om leje og lån af lokaler. Der er inden for rammerne heraf fastsat følgende politik for brug af lokalerne hos MM:

 • Auditorium og receptionslokale kan bookes af både interne og eksterne brugere
 • Auditorium og receptionslokale kan som udgangspunkt ikke bookes af eksterne brugere i perioder/tidsrum, hvor museet har aktiviteter i lokalerne, medmindre der er tale om arrangementer af helt særlig interesse for MM.
 • Auditorium kan bookes i museets åbningstid mod gebyr for lukning af auditoriet for museets øvrige gæster. Hvis der er udstilling i receptionslokalet gælder samme retningslinjer her.

Der gælder endvidere følgende:

 • MM udlejer ikke lokaler til arrangementer, der ud fra en samlet vurdering afviger væsentligt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets mission og værdigrundlag
 • MM udlejer ikke lokaler til arrangementer med kommercielle eller profitskabende formål
 • MM udlejer ikke lokaler til agitation mv. af politisk eller religiøs karakter
 • MM udlejer ikke til private arrangementer.

2. Lokaler
Der kan lejes følgende lokaler:

 • Auditorium, 112 m2, plads til 120 personer
 • Receptionslokale, 60 m2, plads til 70 personer

Ved leje af ovenstående lokaler har man brugsretten til lokalerne i det aftalte tidsrum. Lejer må ikke videreudleje lokalerne til tredjemand.

MM har et mindre tekøkken, og det er muligt at medbringe forplejning efter aftale med MM.

3. Priser

Der skal altid være en mindst to af MMs medarbejdere til stede under hele udlejningsperioden. Antallet af medarbejdere tilstede afgøres af antal gæster ved arrangementet, og er således en fast pris, der følger arrangementet. Se prisoversigt.

4. Udlejer

Når der indgås en aftale om leje og lån af ovenstående lokaler, indgås aftalen med Københavns Universitet,

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K tlf. 3532 3800.

Booking foretages via museion-booking@sund.ku.dk.

5. Adgangsforhold

MMs lokaler råder ikke over elevatorer eller andre faciliteter til at øge tilgængeligheden for

gangbesværede, og er derfor er uegnede til denne gruppe.

6. Garderobe og toiletforhold

Overtøj og tasker skal opbevares i MMs garderobe, hvor der forefindes aflåselige skabe. Opbevaring

sker på eget ansvar. Der forefindes to publikumstoiletter.

7. Teknik, el, lyd- og lysudstyr

 MM råder over følgende AV-udstyr i auditoriet;

 • Projekter
 • Lærred
 • Højtalere
 • 2 trådløse head-set mikrofoner
 • 1 trådløs håndhold mikrofon
 • PC
 • Laser pointer
 • Computere kan tilsluttes projektor via HDMI eller VGA. HDMI anbefales, da kvaliteten er langt bedre. Lyd tilsluttes i tilfælde af HDMI gennem HDMI-stikket og i tilfælde af VGA via minijack.

MM påtager sig ikke ansvar for medbragte computeres opsætning eller funktionalitet ved tilslutning til projekter, hverken ved HDMI eller VGA.

Til større arrangementer er det som udgangspunkt tilladt at medbringe eget udstyr og teknik, så længe det ikke bringer udstillinger, publikum eller bygningen i fare. Vær eksempelvis opmærksom på særlige forhold ved brug af stærkt lys, høj lyd og størrelse på udstyr af hensyn til bl.a. sikring af brandveje, genstande, naboer, og lign. Ved brug af eget udstyr, skal følgende fremsendes til MM; liste over udstyr, beskrivelse af udstyr, plan og tegninger for montering samt demontering. MM skal godkende lejers udstyr, og der skal foreligge en skriftlig aftale, inden udstyr monteres. MM kan opkræve ekstra betaling, når lejer skal anvende eget udstyr.

8. Særligt om optagelser til film, videosekvenser mm.

Inden optagelser skal formål, hensigt og budskab i optagelser fremvises til og godkendes af MM. Derudover skal producent orientere MM om distributionskanaler.
Hvis der en sponsor på optagelsen og/eller der skal forgå product placement skal MM orienteres om dette.

9. Forplejning

Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikke i MMs udstillingslokaler eller auditorium. Forplejning skal holdes i receptionslokalet. Det er lejers ansvar at sørge for, at dette påbud bliver overholdt, og lejer hæfter for alle skader eller rengøring, hvis påbuddet ikke overholdes.
Lejer kan medbringe forplejning, der kan anrettes i MM’s mindre tekøkken. MM råder ikke over større køkkenfaciliteter.

10. Lejers ansvar
Lokalerne kan alene lejes af myndige personer.
Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som knytter sig til arrangementet.
Udgifter herved er udlejer uvedkommende.
Lejer er ligeledes ansvarlig for indhentning af tilladelse til arrangementer, der kan være til gene for naboer.
MM er ikke ansvarlig for elforsyning til arrangementet. Det er tilladt at bruge MMs stikkontakter på eget ansvar og eventuelle skader på stikkontakter, relæ, og lign. afholdes af lejer. Inden arrangementet finder sted, skal lejer undersøge MMs el-forhold.
Det er ikke tilladt at sætte noget på vægge, gulve, montre og lign. Eventuelle skader på maling, genstande, gulv, væg, osv. forårsaget af tape, klistergummi, sprittusser, farve og lign. afholdes af lejer.
Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket skader, som ikke skyldes sædvanligt slid og ælde, herunder bl.a., og ikke udtømmende: museumsgenstande, køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stol er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen. Lejer skal være opmærksom på forsikringsforhold mht. museumsgenstande jf. pkt. 17.
Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen eller museets genstande. Lejer bærer ansvaret for hærværk i lejeperioden.
Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer.

11. Ordensregler
Foruden ovenstående, skal følgende ordensregler overholdes ved leje af lokalerne:

 • Der skal tages hensyn til, at museet har til huse i fredede bygninger. Som udgangspunkt skal alt behandles med varsomhed.
 • Rygning er ikke tilladt på museets matrikel
 • Borde og stole må ikke tages med udenfor
 • Vinduer og døre skal være lukket efter kl. 22.00
 • Eventuel musik skal tilpasses, så det ikke generer områdets beboere, og høj musik må ikke finde sted efter kl. 22.00.

12. Aflevering af det lejede / rengøring
De lejede lokaler skal som minimum afleveres i samme stand som ved modtagelse, medmindre andet er aftalt. MM står for rengøring og oprydning efter arrangementet med mindre andet er aftalt. Jf. pkt. 3 Priser kan MM opkræve gebyr for rengøring.

13. Forbrug af el, vand og varme
Som udgangspunkt er forbruget af el, vand og varme medregnet i lejen. Såfremt der forekommer et ekstra stort forbrug af el, vand eller varme, ud over hvad der kan forventes, vil der dog blive afregnet et ekstra gebyr.

14. Betalingsbetingelser
Betaling sker ved fremsendelse af faktura, og der vil ikke ved betaling blive pålagt ekstra gebyrer, ud over den aftalte pris.
Betalingsfrist: 21 dage fra arrangementets afholdelse.

15. Fortrydelse
Ved booking af lokalerne er der som lejer en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra booking/aftalens indgåelse. Efter udløbet af den lovbestemte fortrydelsesret er aftalen endelig, og kan dermed ikke fortrydes.
Såfremt der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten kan dette ske ved meddelelse herom til udlejer.
Efter modtagelse af meddelelse om, at der gøres brug af fortrydelsesretten afsendes straks en kvittering herom.

16. Generelle afbestillingsregler

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.
Ved afbestilling betales følgende afbestillingsgebyrer:

 • Afbestilling inden 31 – 60 dage før booking: Intet gebyr
 • Afbestilling inden 30 dage før booking: 25% af beløbet på det bestilte skal betales
 • Afbestilling 11-29 dage før booking: 50% af beløbet på det bestilte skal betales
 • Afbestilling 1-10 dage før booking: 90 % af beløbet på det bestilte skal betales
 • Afbestilling mindre end 24 timer inden booking: 100 % af beløbet på det bestilte skal betales

MM holdes skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser.
Ved no-show betales fuld pris for hele bookingen.

17. Forbehold for ændring
Der tages forbehold for prisændringer og ændring af lejebetingelser, hvis leje af lokalerne bookes mere end 6 måneder forud.

18. Forsikring
Lejer skal mod forlangende fra udlejer fremvise en forsikring, der dækker eventuelle skader på museets genstande, inventar eller lokaler. Dette vil typisk blive forlangt, hvis udlejningen drejer sig om andre dele af museet end auditoriet eller receptionslokalet.

19. Misligholdelse

Såfremt en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, kan den anden Part straks ophæve Aftalen. Uanset Aftalen ophæves som følge af lejers væsentlige misligholdelse, har KU krav på erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler. Såfremt Aftalen ophæves som følge af KU’s væsentlige misligholdelse, skal KU som eneste konsekvens af misligholdelsen alene tilbagebetale det beløb, som KU har modtaget fra lejer.

20. Reklamation og klagemuligheder

Enhver form for reklamation skal rettes til museion@sund.ku.dk. Klager skal være modtaget inden for 3 måneder efter booking. Efter 3 måneder vil klagefristen være udløbet.

21. Persondatasikkerhed

Registrerede oplysninger opbevares efter Persondataloven. Navn, adresse og e-mail opbevares sammen med information om, hvilket produkt du har købt, i 5 år. Tredjepartsoplysninger videregives eller sælges IKKE til tredjepart.
Dataansvarlig: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1310 København K, CVR 29979812.
Indsigt og indsigelser, jf. persondatabehandlingsloven. Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.