Medicinsk Museions billedarkiv

Billedarkivet består af malerier, kobberstik, tegninger, akvareller, tryk, fotografier, reklamer udklip m.m. Arkivet indeholder blandt meget andet Danmarks største samling af lægeportrætter og fotografier af danske hospitaler, klinikker og forsorgsinstitutioner. En mindre del af materialet er allerede digitaliseret. Billederne udlånes ikke til private, men digitale udgaver kan bestilles via museion-samling@sund.ku.dk.

Priser

Alle anførte priser er ekskl. moms.

Ydelse 1. billede Derefter
Billeder fra det digitale billedarkiv 400 kr./billede 100 kr./billede
Scanninger fra arkivet 500 kr./billede 200 kr./billede
Fotografering af genstande eller interiører samt videooptagelser Fotografering og videooptagelser udføres kun efter aftale og prisen varierer, da museet ikke har en professionel fotograf tilknyttet.

Der ydes 25% rabat til statslige eller statsanerkendte museer.
Der ydes 50% rabat til ansatte på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Københavns Universitet, ansatte ved sygehuse og apoteker.

Betingelser
Det påhviler brugeren at drage omsorg for at eventuel ophavsret overholdes. I publikationer skal det tydeligt angives, at fotografier/værker/genstande tilhører Medicinsk Museion, Københavns Universitet samt oplysninger om fotograf/kunstner, værkets titel og datering. Tilladelse til anvendelse gives alene til det aftalte formål. Fotomaterialet må derfor ikke opbevares efter brug og må ikke overdrages til tredjemand uden museets samtykke. Fotomaterialet må ikke udsættes for sammenklipning, samkopiering eller elektronisk manipulation uden særlig tilladelse.