Vision for Medicinsk Museion, Københavns Universitet

Som en del af Københavns Universitet virker Medicinsk Museion på den globale arena, men har også et ansvar som nationalt museum.

Medicinsk Museions grundlæggende formål er at kvalificere den offentlige forståelse af sundhedsvidenskaberne og de medicinske teknologier – i fortiden, i dag og i fremtiden – ved at:

Udvikle en kritisk, museumsbaseret forskningskommunikationspraksis, der sætter sundhedsvidenskaberne og de medicinske teknologier ind i en bred historisk, kulturel, æstetisk, filosofisk og eksistentiel sammenhæng.

Engagere sundhedsvæsnets aktører og befolkningen i udstillinger, webkommunikation, kulturarvsarbejde og forskning.
Udvikle udstillingsmediet med fokus på videnskabens og teknologiens materielle og visuelle kultur og de hermed forbundne æstetiske udtryksmidler.

Bedrive forskning på højeste internationale niveau for at understøtte ’best practice’ inden for museumsbaseret forskningskommunikation.
Fokusere på den nutidige biomedicinske forståelse af mennesket på baggrund af traditionelle forståelser af mennesket i sundhed og sygdom.

Kontinuerligt indsamle og bevare den sundhedsvidenskabelige og medicinsk-teknologiske kulturarv for kommende generationer.
(12 january 2011)

Visionen er blevet udviklet igennem flere års tid ved interne møder og diskussioner med eksterne partnere. Foreløbige versioner er blevet præsenteret offentligt ved forskellige lejligheder. Se fx.:

Museumschef Thomas Söderqvist, Visionen for Medicinsk Museion (tale til Københavns Universitets Fællesadministration, 3. september 2010) (læs her)

Visionsbrainstorm på Medicinsk Museion, 17. maj 2011 (læs her)

Adresse

Bredgade 62, 1260 København K

Postadresse:
Fredericiagade 18, 1310 København K
Telefon: 35 32 38 00 (man-fre kl. 10-14)

E-mail: museion@sund.ku.dk

Åbningstider

Tirsdag - fredag kl. 10  16
Weekender: 12 – 16
Mandag lukket
Klik her for mere info om åbningstider og priser

Følg os

Nyhedsbrev