Vision og mission

Kort version 

 • Hvad er Medicinsk Museion? Et universitetsmuseum, der udforsker og samler på medicinsk historie og kultur.
 • Hvad gør vi? Gennem fantasifulde og undersøgende udstillinger, events og debatter bygger vi bro mellem den brede offentlighed og den nyeste forskning.
 • Og hvorfor? Vi ønsker at uddybe forståelsen af sundhed, sygdom, krop & sind, og i sidste ende berige folks liv.

Og hvis du har lidt mere tid, så kommer den lange version herunder:

Vision og mission

Hvad er museion?
Helheden er mere end summen af delene …

 • Vores ældste bygning (1787) husede Det Kongelige Kirurgiske Akademi, som er en historisk vigtig institution i dansk medicin. Bygningen er i sig selv en kæmpe museumsgenstand og danner en enestående ramme for vores udstillinger.
 • Vi har en stor samling af genstande, der afspejler den danske medicinhistorie og dens kulturelle betydning.
 • I vores samlinger finder man menneskekroppe.
 • Vi har samlinger af viden og forskningsarbejde. Det trækker vi på i vores udstillinger.
 • Vi er en del af Institut for Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet; men vi arbejder tværfagligt og rækker ud mod både humaniora og samtidskunst.
 • Vi er et energisk hold medarbejdere, der ikke er bange for at inddrage forskellige faglige discipliner. Og vi forsøger, at gøre brug af både personlige og faglige kompetencer i vores arbejde. 

Hvad gør vi?

Medicinsk Museion er et levende hus med mange aktiviteter:

 • Vi har et bredt forskningsmiljø, der arbejder med lægevidenskabens og sundhedstænkningens kultur og historie. Vi undersøger hvordan disse perspektiver griber ind i folks liv.
 • Vi tror på, at videnskab er en vigtig del af vores kultur. Det reflekteres i vores aktiviteter, hvor vi skaber undersøgende udstillinger, events og andre aktiviteter, med fokus på dialog, formidling og kommunikation.
 • Vi formidler, undersøger og faciliterer debatter, der afslører de ofte skæve forhold mellem institutioner, mennesker og idéer, der tilsammen udgør det medicinske heterotopia (ellers landskab).
 • Vi indsamler, opbevarer, undersøger og deler lægevidenskabens historie og materielle kultur.
 • Vi drages af modsætninger, men vi forsøger ikke at afklare dem: Krop vs sind; videnskab vs kultur; arv vs miljø; fornuft vs følelse; forskning vs praksis; tanke vs handling.
 • Vi lægger frø til og plejer inspirerende forbindelser mellem universitetet og resten af samfundet.

Hvorfor gør vi det?

Vi arbejder målrettet, og vi reviderer løbende vores mål

 • Vi tror på værdien af at forskere, sundhedspersonale og befolkningen mødes og udveksler erfaringer. Vi bygger bro mellem universitetets nysgerrighed og samfundets behov for nye løsninger.
 • Vi har med stolthed taget den store udfordring på os, at forsøge at øge forståelsen af sundhed, sygdom og krop & sind.
 • Vi mener, at det er afgørende at forstå hvorfor ting er, som de er lige nu, hvor forskellige de har været før, og hvordan de kan ændres fremadrettet.
 • Vi forsøger, at afsløre det komplicerede i det, der måske fremstår som simpelt. Og vi udforsker og udfordrer forestillinger og fordomme.
 • Vi vil være med til, at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted; og vi vil også blive ved med at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde.