Uncategorized

Litteratur om samlere, samlingen og den museale genstand

Hvad findes det af litteratur om samlinger og indsamling, som vil være god at læse i forbindelse med vores projekt? Her er litteraturlisten til et kursus som Camilla underviser på sammen med Britta Tøndborg i forårssemestret 2005; tirsdage kl. 9.30-12.30 på Den kgl. Afstøbningssamling, Toldbodgade 40 (arr.: Institut for Etnologi/ Institut for Kunsthistorie) Samlere, samlingen […]

Hvad findes det af litteratur om samlinger og indsamling, som vil være god at læse i forbindelse med vores projekt? Her er litteraturlisten til et kursus som Camilla underviser på sammen med Britta Tøndborg i forårssemestret 2005; tirsdage kl. 9.30-12.30 på Den kgl. Afstøbningssamling, Toldbodgade 40 (arr.: Institut for Etnologi/ Institut for Kunsthistorie)
Samlere, samlingen og den museale genstand
1.2.2005.
Samlingspsykologier. Private og offentlige samlinger. (Britta)
Akin, Marjorie. ”Passionate Possession: The Formation of Private Collections”, i: Kingery, David: Learning from Things. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1996. s. 102-128. ISBN: 1:56098-607-7. [27 af 262 sider] 36 normalsider.
Pearce, Susan M.: “The Urge to Collect”, i: Pearce, S. (red.): Interpreting Objects and Collections, Routledge, 1994, s. 157-159. ISBN: 0-415-11289. [3 af 343 sider] 4 normalsider.
Rogan, Bjarne: “Et møtested for makulin lidenskap og feminin estetikk”, i Dugnad, vol. 22:3, 1996, s. 23-43. ISSN: 0332-5784 [20 af 320 sider] 27 normalsider.
Baudrillard, Jean: “The System of Collecting”, i: Elsner, John; Cardinal. Roger (red.): The Cultures of Collecting, Reaktion Books (1994) 1997, s. 7-24. ISBN 0-948462-51-5. [18 af 312 sider] 24 normalsider.
I alt: 91 normalsider
8.2.2005.
Repræsentation. 1700-tallets samlinger og det etnografiske dilemma. (Camilla)
Malling, Gerd: ”Ålholm-grevernes samlinger”, i: Fortid og Nutid, nr. 2, 2002. s. 83-102. ISSN: 0106-4797. [19 af 320 sider] 25 normalsider.
Michel, Foucault: ”Foreword to the English edition” + ”Preface”, i: Foucault, Michel: The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. Vintage Books (1966) 1994, s. IX-XXIV. ISBN: 0-679-75335-4. [16 af 387 sider] 21 normalsider.
Svendsen, Christian.: ”Om Foucault (1926-1984) og Ordene og Tingene”, i: Foucault, Michel: Ordene og tingene. En arkæologisk undersøgelse af videnskaberne om mennesket. Samlerens Bogklub (1966) 1999, s. 9-15. ISBN: 87-00-65617-8. [7 af 484 sider] 9 normalsider.
Michel, Foucault: ”Chapter 5. Classifying“. i: The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. Routledge, (1974) 1997, s. 125-165. ISBN 0-415-04019-1. [40 af 387 sider] 54 normalsider.
Kirschenblatt-Gimblett, Barbara: “Objects of Ethnography”, i: Karp, Ivan; Lavine, Steven D. (red.): Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Smithsonian Institution Press 1991, s. 386-443. ISBN: 1-56098-021-4. [58 af 468 sider] 77 normalsider.
I alt: 186 normalsider.
15.2.2005.
VINTERFERIE
22.2.2005
Historiens betydning og fortællingens kraft. (Camilla)
Jensen, Jørgen: ”Chr. Jürgensen Thomsen og treperiodesystemet”, i: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1988, s. 11-18 ISSN: 0084-585x. [8 af 227 sider], 11 normalsider.
Olsen, Bjørnar; Svestad, Asgeir: ”Creating Prehistory. Archaeology Museums and the Discourse of Modernism”, I: Nordisk Museologi, nr. 1, 1994, s. 3-20. ISSN 1103-8152. [18 af 238 sider] 24 normalsider.
Walsch, Kevin: ”The Idea of Modernity”, i: The Representation of the Past. Routledge 1992, s.7-38. ISBN: 0-415-05026-x. [36 af 204 sider] 48 normalsider.
Mordhorst, Mads: “Kildernes magi”, i: Fortid og Nutid, nr.2, 2001, s.110-133. ISSN: 0106-4797. [24 af 320 sider] 32 normalsider.
I alt: 115 normalsider.
1.3.2005.
Oprindelsens betydning. (Britta)
Video: BBC produktion “The Benin Bronzes” 50 min.
Araeen, Rasheed. ”The Art of Benevolent Racism”. Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art & Culture. No. 51, Summer 2000. s. 57-64. ISBN: 0952-8822 [ 8 sider ud af 120] 11 normalside.
Sherman, Daniel J. ”Quatremère/Benjamin/Marx: Art Museums, Aura, and Commodity Fetishism”. I. Museum Culture. Histories, Discourses, Spectacles. Sherman and Rogoff (eds.)1994, s. 123-143. ISBN: 0-415-09274-4 [ 21 sider ud af 321 ] 28 normalsider.
Cases – avisartikler (uddeles i fotokopi):
Benin Bronzes. 1 avisartikel, 1 normalside
”Balladen om den flåede eskimo” 4 avisartikler, i alt 3 sider , 4 normalsider
”The fate of the Parthenon Sculptures in Athens”. Art Newspaper. 10 sider. 13 normalsider.
I alt: 57 normalsider.
8.3.2005.
”The Other” – Fremmedbilleder og selvidentitet. (Britta)
Pearce, Susan M.: On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. Chapter 18: ”Collecting the other, within and without”. S. 308-326. (1995) 2002. 3. Oplag. ISBN: 0–415-07561-0. [ 19 sider ud af 440 ] 25 normalsider.
Pearce, Susan M.: On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. Chapter 19: ”The other beyond and before”. S. 327-351. (1995) 2002. 3.Oplag. ISBN: 0–415-07561-0 [25 sider ud af 440 ] 33 normalsider.
(Mangler de sidste 4 sider pga. ophavsretsregler)
Fihl, Esther: ”Samlingen. At forfølge tingenes biografi” i: Hastrup, Kirsten (red.): Ind i verden: en grundbog i antroprologisk metode. Hans Reitzel 2003, s. 185-205, ISBN 87-412-2425-6 [21 af 430 sider]. 28 normalsider.
I alt: 86 normalsider
15.3.2005.
Hybridernes fald. Om fortolkningen af naturen i forhold til kunsten gennem museumshistorien. (Camilla)
Mordhorst, Camilla. ”Medical Use and Material Matters”, i: Ethnologia Scandinavica, nr. 33, 2003, s. 84-98. ISSN: 0348-9698 [15 af 206 sider] 20 normalsider
Thorsen, Liv Emma: ”Sjøkua og flodhesten – udstoppede dyr som kulturhistoriske bilder”, i: Amundsen, A.B., Rogan B.; Stang, M.C.: Museer i fortid og nåtid.Novus Forlag 2003, s. 300-316. ISBN 82-7099-374-3. [17 af 383 sider] 23 normalsider.
Daston, Lorraine; Park; Katharine: Wonders and the Order of Nature. New York, Zone Books 2001, s. 255-301. ISBN 0-942299-91-4 [47 af 511 sider] 63 normalsider.
I alt 106 normalsider.
22.3.2005
PÅSKEFERIE
29.3.2005.
Original og kopi. Den kgl. Afstøbningssamling som eksempel. (Britta)
Berner, Marie-Louise. ”Den kongelige Afstøbningssamlings historie”, i: Kunst og Museum 15,1,1980. s.13-58. ISSN: 0454-6520 [46 sider ud af 80] 61,25 normalsider.
Wivel, Mikael. ”Spøgelser”. CRAS Tidsskrift for kunst og kultur. 50. årgang, 1987, s. 44-49. ISBN: nej [ 6 sider ud af 112 ] 8 normalsider.
Zahle, Jan. ”Opstillingen af Afstøbningssamlingen”. Kunstmuseets Årsskrift 1991, s. 5-15. ISBN 87-7551-070-7 [11 sider ud af 155] 14,5 normalside.
Vesterbæk Mortensen, Mette. ”Genstandens autenticitet – udstilling af originaler og kopier”, i: Nord Nytt. Nordisk Tidsskrift for Etnologi og Folkloristikk. ”Autenticitet”. Nr. 84, juni 2002, s. 65-81. ISBN: 87-87824-38-8 [18 sider ud af 144 ] 24 normalsider.
Nielsen, Arno Victor: Metafysiske ting. Om originaler og kopier i filosofisk belysning. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 21/22, 1990, s. 9-20. ISBN: 87-87824-38-8 [10 sider ud af 144] 13,25 normalsider.
I alt: 121 normalsider.
5.4.2005.
Encyklopædi. Forestillinger om universelle samlinger. (Camilla)
Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the Shaping of Knowledge. London & New York: Routledge 1992, s. 105-132 ISBN 0-415-07031-X [28 af 232 sider] 37 normalsider
Leipniz, G. W.: ”En mærkelig idé om en ny form for udstilling – eller snarere et videnskabeligt akademi”, i: Den jyske historiker, nr. 64, s. 45-52. ISSN 0109-9280 [8 ud af 615 sider] 11 normalsider.
Sörlin, Sverker: ”Offer for en samler”, i: Den jyske historiker, nr. 64, s. 53-76. ISSN 0109-9280 [24 ud af 615 sider] 32 normalsider.
Bencard, Mogens: ”Museerne og verdensordenen. Kunstkammerets opståen og grundidé”, i: Nordisk Museologi, nr. 1, 1993, s. 3-16. ISSN: 1103-8152. [14 af 80 sider] 19 normalsider.
I alt 99 normalsider
12.4.2005.
Kunst og kontekst. Kunsten på Kunstkammer. (Britta)
Bredekamp, Horst: “The Historical Chain”, i: The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine. Markus Wiener Publishers (1993) 1995, s. 11-36. ISBN: 1-55876-094-6. [26 af 140 sider] 35 normalsider.
Distelberger, Rudolf: “The Habsburg Collections in Vienna during the Seventeenth Century”, i: Impey, Oliver; MacGregor, Athur (red.): The Origins of Museums. Clarendon Press (1985) 1987, s.51-61. ISBN: 0-19-952108-5. [ 10 af 387 sider] 15 normalsider.
Gundestrup, Bente: “From the Royal Kunstkammer to the Modern Museums of Copenhagen”, i: Impey, Oliver; MacGregor, Athur (red.): The Origins of Museums. Clarendon Press (1996) 1997, s. 128-135. ISBN: 0-19-952108-5. [8 af 387 sider] 11 normalsider.
Tøndborg, Britta: “From specimens, curiosities and illustrations to representatives of the history of art: investigating the role of painting in the display context of the eighteenth century Copenhagen Kunstkammer”, I: Nordisk Museologi, 2005. Upubliceret. 19 sider, 27 normalsider.
I alt: 88 normalsider.
19.4.2005.
Den kuriøse genstand. 1600-tallets forskningsobjekt og nutidens problematikker. (Camilla)
Mordhorst, Camilla: ”Systematikken i Museum Wormianum”, i: Fortid og Nutid, nr. 3, 2002, s. 204-218. ISSN: 0106-4797. [15 af 320 sider] 20 normalsider.
Laurencich-Minelli, Laura:” Museography and Ethnographical Collections in Bologna during the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, i: Impey, Oliver; MacGregor, Athur (red.): The Origins of Museums. Clarendon Press (1985) 1987, s.17-23. ISBN: 0-19-952108-5. [7 af 387 sider] 9 normalsider.
Whitaker, Katie: ”The Culture of Curiostiy”, i: Jardine, N.; Secord, J.A.; Spary, E.C. (red.): Cultures of Natural History. Cambridge University Press 1996, s. 75-90 + s. 465-467. ISBN 0521-558948. [17 af 487] 23 normalsider.
The Museum of Jurassic Technology (2 tekster):
Crane, Susan A. ”Curious Cabinets and Imaginary Museums”. I: Museums and Memory. (ed. Susan A. Crane) s. 60-80 + noter s. 227-231. ISBN: 0-8047-3565-4 [21 sider ud af 268] 28 normalsider.
Åhlvik, Clara. ”Det ser ut som ett museum”, s. 89-94. Nordisk Museologi, 1998, no. 1. ISSN: 1103-8152 [ 6 sider ud af 128] 8 normalsider.
I alt: 88 normalsider.
26.4.2005.
Institutionel konstruktion og dekonstruktion. (Britta)
Duncan, Carol and Alan Wallach. “The Universal Survey Museum”, i: Art History, vol.3, no. 4. December 1980, s. 448-469. ISSN: 0141-6790 [22 af 469 sider] 29 normalsider. (Med på efterårets litt. liste)
Duncan, Carol: “Kap. 2. From the princely gallery to the public art museum: The Louvre Museum and the National Gallery, London”, i: Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. (1995), s. 21-47 + noter. ISBN: 0-415-07012-0 [ 34 af 188 sider] 45 normalsider.
Pomian, Krzyztof: ”Museums, Paintings and History”, i: Nordisk Museologi, nr. 2, 1993, s. 61-72. ISSN: 1103-8152 [12 af 112 sider] 16 normalsider. (Med på efterårets litt. liste)
Putnam, James. ”Open the box”, i: Putnam, James. Art and Artefact: The Museum as Medium. Thames and Hudson, 2001. s. 8-33. ISBN: 0-500-23790-5 [26 af 208 sider] 35 normalsider.
Waterfield, Giles: “Picture Hanging and Gallery Decoration”, I: Waterfield, Giles (ed.). Palaces of Art: Art Galleries in Britain 1790-1990. Dulwich Picture Gallery, 1991. s. 48-65. ISBN: 0-9501564-5-0 [ 17 af 188 sider] 23 normalsider.
I alt: 148 normalsider
3.5.2005.
Genstandskonstituering og opløsninger (Camilla)
Mordhorst, Camilla: Genstandsfortællinger. Fra Museum Wormianum til de moderne museer. Upubliceret, s. 195-203 [8 af 218 sider] 11 normalsider.
Holmstrøm, Jette: ”Kan ting tale? Om museers formidling af fortiden ved hjælp af genstande”, i: Fortid og Nutid, nr. 3, 1998, s. 83-105. ISSN 0106-4797 [23 af 497 sider] 30 normalsider
Pearce, Susan: ”Objects as Meaning; or Narrating the Past”, i: Pearce, Susan (red.): Objects of Knowledge, London: The Athlone Press, s. 124-140. ISBN 0-485-90001-7 [15 af 203 normalsider] 20 normalsider.
Tilley, Christopher. “Interpreting material culture”, i: Pearce, S. (red.): Interpreting Objects and Collections, Routledge, 1994, s. 67-75. ISBN: 0-415-11289. [9 af 343 sider] 12 normalsider.
Mol, Annemarie: “Ontological Politics. A Word and some questions”, i: Law, John; Hassard; John. Actor Network Theory and after. Blackwell Pbulishers 1999, s. 74-89. ISBN: 0-631-21194-2, [16 af 256 sider] 21 normalsider.
I alt 94 normalsider.