Tidligere udstillinger

Herunder kan du læse om Medicinsk Museions tidligere udstillinger.

Verden er i dig by David Stjernholm

TAK

6. september 2022 – 1. oktober 2023

Udstillingen TAK blev skabt af Flemming Møldrup og Mads Steffensen til DR1-programmet ”Skattejagt på museet”; museet har vejledt, stillet vores samlinger til rådighed og lagt lokaler til. I udstillingen præsenteres den besøgende for spændende historier, genstande og mennesker – samt etiske dilemmaer. Udstillingen er en tak til alle de dyr og mennesker, som har levet, er blevet syge og har lagt krop til lægevidenskaben før os; alle soldater, der har fået amputeret lemmer i møgbeskidte lader uden bedøvelse, alle forsøgsdyr, der er blevet smurt med kræftfremkaldende stoffer, alle som er endt på museer og som undervisningsmodeller, før vi talte om samtykke, og som danner grundlag for den viden vi har i dag.

Læs mere

Verden er i dig

30. september 2021 – 16. januar 2022

“Verden er i dig” tager afsæt i ny biomedicinsk forskning, der arbejder på at forstå vores kroppe, vores sundhed og vores verden. Udstillingen blander kunst og videnskab fandt sted på Kunsthal Charlottenborg.

 

Læs mere

At indfange epidemier

Grams farvemetode

13. november 2020 – 16. maj 2021

I en række fotografier af historiske genstande fra Medicinsk Museions samlinger, fanger Nicolai Howalt øjeblikke af videnskabens livtag med tidligere epidemier. Værkerne fikserer ­– ligesom klatterne med bakteriesubstrat – mødet mellem sygdom og videnskab, og lader os betragte mikrober, historie og videnskabens forsøg på at fastholde epidemier i ét.

Læs mere

Z-Time

Z-TIME_Medicinsk Museion_006_Photo by David Stjernholm

November 2020
Z-Time – The Art and Science of Circadian Rhythms

I november 2020 åbnede udstillingen Z-Time på Medicinsk Museion. Udstillingen handler om døgnrytmer, tid og kronobiologisk forskning. Udstillingens tekster er på engelsk og findes også digitalt.

Læs mere

Fedme

Billede fra udstillingen Fedme

4. oktober 2012 – 2. april 2017

Udstillingen Fedme angriber et af tidens største sundhedsproblemer: Fedme og overvægt. Hvorfor er det så svært at komme af med fedtet igen?

Læs mere

Heirloom – Trust Me I’m an Artist

Heirloom

2016

Heirloom groede kunsteren Gina Czarnecki hudportrætter af sine døtre ved at dyrke deres celler i glasafstøbninger. I processen undergravede hun idéen om portrættet ved at repræsentere en person i sit eget biologiske materiale, fremfor maling.

Læs mere

Metascent

14. maj – 31. august 2014

Metascent var en eksperimenterende udstilling om menneskets duft. I udstillingen kunne man lugte til og dvæle ved menneskets duft i flere afskygninger. Duftsymptomer fra den syge krop og duftspor fra den raske krop blev indsamlet og forsøgt gjort tilgængelige for besøgendes næser.

Læs mere

Light Break

Billede fra udstillingen Light Break

11. april – 17. august 2014

Light Break tager afsæt i den medicinske lysterapi, som læge og nobelprismodtager Niels Ryberg Finsen foretog sidst i 1800-tallet. Denne del af medicinhistorien har ført billedkunstneren Nicolai Howalt til et arbejdsfelt, hvor solens stråler er det centrale omdrejningspunkt. I fotografiske unika værker undersøges og billedliggøres den synlige og usynlige del af lysspektret, solens kraft og dens livgivende og destruktive stråler. 

Læs mere

Medicotek

2013

Medicotek var en udstilling, der blev til i samarbejde mellem Medicinsk Museion og Dansk Medicoteknisk selskab, om dansk medicoteknologi over de sidste 40 år – fra høreapparater over ultralyd til endnu ikke lancerede nye metoder indenfor diagnostik. Vi viste tilblivelsen af de enkelte medicoteknisk succeser og gik i hælene på medicoingeniøren for at vise, hvad der egentlig bliver og er blevet arbejdet med: fx hvordan udviklingen af elektromagnetisk stimulation af hjernen er sket i tæt samarbejde med kliniske forskningsmiljøer, der har været med til at finde ud af, hvad denne teknik kan bruges til. Eller historien om udviklingen af Novopennen, som virksomheden i begyndelsen ikke rigtigt troede på, men som viste sig at blive en af de største succeser i dansk medicotekniks historie. Konteksthistorierne er meget forskellige, men det er målet, at de i udstillingen tilsammen vil give et indblik i, hvilke vilkår den danske medicobranche arbejder under. Hvad er det, der skal til for at omsætte ideer til virkelighed, hvordan fastholder man en udvikling, og hvad sker der, når teknologier når til en endestation?

Primære
stoffer
– skatte fra protein-
forskningens historie

4. september – 15. december, 2009

Denne udstilling blev kurateret af Thomas Söderqvist for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med åbningen af ​​Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research og finansieret, uafhængigt af dette projekt, af Novo Nordisk Fonden. Udstillingen involverede en lang række forskere og virksomheder i regionen og fungerede dermed også som model for, hvordan udstillingsfremstilling kan være et samarbejde mellem historikere, museologer, biomedicinske forskere og private virksomheders produktions- og marketingafdelinger.

Hel + del: Fragmenter fra bio-
medicinens tidsalder

11. juni – 13. december, 2009

Del + Hel handlede om det indbyrdes forhold mellem biomedicinens kultur og de enorme kompleksiteter der følger med, når man lever i det 21. århundrede. Udstillingen udforskede disse kompleksiteter gennem materiel kultur, genstande og instrumenter brugt af biomedicinske udøvere i forskning og kliniske aktiviteter. Det var det første store udstillingsprojekt på Medicinsk Musieon, der var baseret på forskning, og det involverede desuden en hel masse indsamling. På den måde var udstillingen et stort gennembrud i museets vision om at integrere forskning, indsamling og udstillingsarbejde. Udstillingen vandt den internationale pris Dibner Award for Excellence in Museum Exhibits i 2010.

Læs mere

Blikfang og blærebilleder: Forskning i posterformat

25. maj – 13. december 2009

Udstillingen var kurateret af cand. mag. Rikke Vindberg som et spin-off fra hendes tidligere kombinerede forsknings- og erhvervelsesprojekt på videnskabelige plakater. Genstandene er indsamlet i samarbejde med forskere ved Rigshospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Design4
Science

Design4Science på Medicinsk Museion

21 januar – 12 april, 2009

Udstilling om biomedicinenss historie. Udstillingen var støttet af Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden.
Design4Science blev kurateret af Shirley Wheeler, Sunderland University.

100 Light Years

11. oktober 2007 – 13. maj 2009

100 Light Years var en lille fotoudstilling kurateret af Liv Carlé Mortensen, der dokumenterede 15 hundredåriges liv i fotomontager i forbindelse med projektet ”Oldetopia”.

Oldetopia

Udstillingsplakat

11. oktober, 2007 – 14. december, 2008

“Oldetopia – en udstilling om alder og aldring” var Medicinsk Museions første store, midlertidige udstilling og også en stor offentlig succes. “Oldetopia” satte fokus på nutidig biomedicin i en social, kulturel og historisk kontekst, og var den første udstilling, hvor vi bevidst tænkte i den museologiske forestilling om nærværseffekter af materielle genstande. Det indebar samarbejde med medicinske forskere og trak på nyerhvervelser og eksemplificerede dermed den tætte integration mellem (museologisk og medicinsk) forskning, erhvervelse og udstillingsdesign.
Kurateret af Camilla Mordhorst. Delvist finansieret af Assens Fond/Biofarma Logistik.

Anæstesi-
ologiens og intensiv-
medicinens historie i Danmark

31. maj – 3. juni, 2008

Udstillingen var kurateret af Søren Bak-Jensen i forbindelse med årsmødet i European Society for Anesthesiology i 2008 (Euroanaesthesia 2008) i Bella Congress Center, København. Den viste genstande relateret til behandlingen af polio-ofre under epidemien i København i 1952, etableringen af de første intensivafdelinger på de københavnske sygehuse og udviklingen af udstyr til overvågning af bedøvede patienter fra 1950’erne til i dag.

Udover sine ca. 2500 besøgende på tre dage, var udstillingens vigtigste betydning som museologisk eksperiment i at skabe udstillinger i samarbejde med eksterne partnere, herunder medicinske udstyrsvirksomheder og med et skarpt øje på historiske medicinske genstandes æstetik.

Labyrinthitis

2. september, 2007

I forbindelse med den internationale workshop og konference om ”Biomedicin og kunst”, 30. august – 3. september 2007, kommisionerede vi en kunstværksinstallation af lydkunstner Jacob Kirkegaard med temaet biomedicin og lydkunst. Resultatet blev “Labyrinthitis”, en lydinstallation baseret på aktuel forskning ved Center for Anvendt Høreforskning, Danmarks Tekniske Universitet, om det indre øres fysiologi og dynamiske anatomi; den blev opført den 2. september 2007.

Rigs-
hospitalet før, nu – og i fremtiden

30. marts – 31. december, 2007

Rigshospitalet før, nu – og i fremtiden var en stor udstilling i hovedindgangen på Rigshospitalet. Udstillingen blev finansieret af hospitalet, kurateret af cand.mag. Rikke Vindberg under supervision af Camilla Mordhorst i samarbejde med sygehuspersonale. Det indebar omfattende on-site research og anskaffelser af genstande fra laboratorier og afdelinger og var således et eksempel på, hvordan man kan lave en udstilling om nutidig biomedicin i dialog med et hospital.

Sygdommens ansigt

24. august – 15. oktober, 2006

Gadevinduesudstillingen “Sygdommens ansigt”, kurateret af kunstnergruppen Huskegruppen i samarbejde med Medical Museion, tog udgangspunkt i Susan Sontags skelsættende essay “Sygdommen som metafor” (1978). Dette var vores første oplevelse med at arbejde sammen med kunstnere.

Alle har ret til ønskebørn

4. februar – 1. oktober, 2006

Den første lille, midlertidige udstilling “Alle har ret til ønskebørn – om prævention og familieplanlægning i 50 år”, kurateret af Camilla Mordhorst. En lille, objektrig udstilling, den første i rækken, som lagde vægt på medicinens og folkesundhedens materielle kultur. Udstillingen udnyttede i høj grad museets egne samlinger og involverede ikke megen ny forskning.