Samlinger

Medicinsk Museion har mange samlinger, og de viser den sundhedsfaglige udvikling gennem mere end 200 år. Samlingerne er af høj international kvalitet. Her er eksempler på, hvad vi bevarer for eftertiden.

Leitz mikroskop, Medicinsk Museion

Mikroskoper

Museions samling af mikroskoper er i særklasse, også internationalt.  De ældste mikroskoper er fra før 1750 og der er en bred repræsentation op til i dag, med hovedvægten på det 18. og 19. århundrede. Mikroskopets teknologiske udvikling har haft en uvurderlig betydning for de medicinske fremskridt, og den fornemme udførelse gør dem på samme tid til særlige æstetiske objekter. Samlingen indeholder mikroskoper der har været benyttet af kendte danskere forskere.

Tekstiler og beklædning. En del af Medicinsk Museions samling.

Tekstiler & beklædning

Vores samling af tekstiler og beklædning er et stilhistorisk portræt, der tidsmæssigt spænder fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Genstandene vidner om de industrielle og teknologiske fremskridt, der er foregået inden for tekstilproduktion i perioden og fortæller samtidig historien om sygehusvæsnets ansatte og de patienter de har taget hånd om. Læs mere her

Farmaci

Den farmacihistoriske samling viser apotekervæsenets udvikling fra før år 1700 og frem til nutidens danske medicinalindustris internationale placering. Samlingen omfatter det udstyr og de materialer der blev anvendt i den specialiserede fremstilling af et meget bredt sortiment af medikamenter på de gamle apoteker, over medicinalindustriens standardisering og massefremstilling til nutidens målrettede medicin. Samlingens tusindvis af apotekerkrukker viser den stilhistoriske udvikling fra barok over rokoko, nyklassicisme, empire, historicisme til skønvirke omkring 1900. I den konserveringsfaglige gennemgang af samlingen har vi bevaret så mange af de oprindelige materialer der har været brugt til fremstilling af medicin som muligt.

Model af tiger

Blindehistorisk samling

Samlingen indeholder en stor mængde genstande, billeder og bøger i både punkt-, relief- og moonskrift. Samlingen må regnes for en af de bedst registrerede blindehistoriske samlinger i verden; og er uden sidestykke den bedst tilgængelige. Forhåbningen er, at samlingen vil kunne virke som inspirationskilde for undervisere af blinde og svagsynede og som socialhistorisk oplysningscentral om forsorgen for synshandicappede.

Samlingen er digitaliseret og findes her

Medicinske moulager

Moulager er anatomisk korrekte vokskopier af direkte aftryk af alvorlige hudsygdomme. De er fremstillet mellem 1905 og 1930, og viser hudsygdomme der kan være intimiderende, som hudkræft i ansigtet, og dokumentere de positive resultater af den lysbehandling, der blev introduceret af lægen Niels Finsen, Danmarks første Nobelprismodtager.  Samlingen indeholder 75 moulager og er den eneste af sin art i Danmark.

Denne undervisningstavle med hofteledsproteser indgår i samlingen fra Holstebro Sygehus. Foto: Medicinsk Museion.

Holstebro Sygehus

Samlingens genstande dokumenterer og giver et bredt indblik i sygehusets behandling og diagnosticering af patienter fra især 1950’erne og frem. Holstebro sygehussamling dækker både normale sygehusfunktioner og specialiserede afdelinger.

Præparatsamling fra Retsmedicinsk Institut, Medicinsk Musieon

Præparatsamling fra Retsmedicinsk Institut

Samlingen består af mere end 100 genstande, hvor størstedelen er vådpræparater. Her findes bl.a.: fosterfordrivelse, stiksår, forbrænding, blodpropper, kviksølvsforgiftning, og meget andet. Enkelte præparater er udstillet i Det Indsamlede Menneske.

Samling af proteser på Medicinsk Museion

Proteser & bandager

Samlingen omfatter både bandager, skinner og proteser. Den viser i en komplet og sammenhængende fortælling om de danske bandagisters arbejde med udviklingen af hjælpemidler til handikapområdet og behandling af brækkede lemmer.

Kontakt

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om samlingerne, så kontakt vores samlingsafdeling her.

 

Artikler og
blogindlæg om samlingerne

Er du intereseret i at se, hvordan vi arbejder med vores samling, så læs med her.

Se artikler, der handler om samling.